Ειδησεογραφικό blog για τη ΔΩΡΙΔΑ

* To "DORIDA news" είναι ανεξάρτητο ειδησεογραφικό blog, που στελεχώνεται από επαγγελματίες δημοσιογράφους και επιστήμονες συνεργάτες.Διευθύνεται από το δημοσιογράφο Περικλή Ν. Λουκόπουλο - mail, perilouko@yahoo.gr *

Σάββατο, 10 Ιουνίου 2017

Πρόσκληση σε έκτακτη Γενική Συνέλευση Εκπολιτιστικού Συλλόγου "Η Καλλιθέα"

Οι υπογράφοντες Νικόλαος Γ. Ζεντέφης και Ιωάννης Π. Μπάκας, με την ιδιότητα των τακτικών μελών του σωματείου με την επωνυμία «Εκπολιτιστικός Σύλλογος Η ΚΑΛΛΙΘΕΑ», που εδρεύει στον Άγιο Σπυρίδωνα της πρώην κοινότητας Καλλιθέας και ήδη Τ.Δ. Καλλιθέας του Δήμου Δωρίδος, του οποίου το καταστατικό εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. 86/1984 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Άμφισσας και το οποίο έχει εγγραφεί στο βιβλίο αναγνωρισμένων σωματείων του Πρωτοδικείου Άμφισσας, με αύξοντα αριθμό 169 την 19.4.1984, προσκαλούν όντας το 1/10 από τα τακτικά μέλη του ανωτέρω σωματείου όλα τα εναπομείναντα τακτικά μέλη αυτού, να προσέλθουν και λάβουν μέρος στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση του σωματείου, που θα γίνει την Τετάρτη 21 Ιουνίου 2017 και ώρα 18:30 στο οίκημα ιδιοκτησίας του συλλόγου, στον Άγιο Νικόλαο Τ.Δ. Καλλιθέας Δήμου Δωρίδος, όπου θα συζητηθούν και θα παρθούν σχετικές αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.

1) Έλεγχος και εξακρίβωση του ακριβούς αριθμού των εναπομεινάντων τακτικών μελών του σωματείου λόγω θανάτων και αποχωρήσεων (ρητών ή σιωπηρών).

2) Απόφαση για την διάλυση ή μη του σωματείου.

3) Διορισμός εκκαθαριστή ή εκκαθαριστών σε περίπτωση διαλύσεως με οποιονδήποτε τρόπο του σωματείου.

Η ανωτέρω Έκτακτη Γενική Συνέλευση συνέρχεται κατ’ άρθρα 16, 18, 19 και 35 του ισχύοντος από 12.2.1984 καταστατικού του ανωτέρω σωματείου και άρθρου 96 του Α.Κ., λόγω ανυπαρξίας Διοικητικού Συμβουλίου επί σειρά ετών.

Σε περίπτωση μη υπάρξεως απαρτίας τα παραπάνω θέματα θα συζητηθούν την Παρασκευή 30 Ιουνίου 2017, σύμφωνα με το άρθρο 18 του ανωτέρω καταστατικού στον ίδιο τόπο και ώρα 19:00, με τα ίδια θέματα ημερησίας διατάξεως, με την παρουσία προς ύπαρξη απαρτίας των 4/5 των ταμειακώς εντάξει τακτικών μελών του σωματείου.

ΟΙ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΝΤΕΣ - ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΑΝΩΤΕΡΩ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΖΕΝΤΕΦΗΣ       ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΑΚΑΣ 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου