Ειδησεογραφικό blog για τη ΔΩΡΙΔΑ

* To "DORIDA news" είναι ανεξάρτητο ειδησεογραφικό blog, που στελεχώνεται από επαγγελματίες δημοσιογράφους και επιστήμονες συνεργάτες.Διευθύνεται από το δημοσιογράφο Περικλή Ν. Λουκόπουλο - mail, perilouko@yahoo.gr *

Δευτέρα, 24 Απριλίου 2017

Σημαντική ημερίδα Διεθνούς Συμβουλίου Μνημείων και Τοποθεσιών στην Αθήνα

Μεταξύ των ομιλητών ο Δωριέας Πολιτικός Μηχανικός
π. Γεν. Δ/ντής του ΕΟΤ Κώστας Κατσιγιάννης           


Το Διεθνές Συμβούλιο Μνημείων και Τοποθεσιών ( I.C.O.MO.S.) και η Ελληνική Εθνική Επιτροπή πραγματοποιούν την Τετάρτη 26 Απριλίου σημαντική ημερίδα στο πλαίσιο εορτασµού της Παγκόσμιας Ηµέρας Μνημείων και Τοποθεσιών με θέμα «Η  πολιτιστική  κληρονοµιά  και  η βιώσιµη τουριστική ανάπτυξη».
Ο Κώστας Κατσιγιάννης
Η Παγκόσµια Ηµέρα Μνηµείων και Toποθεσιών έχει καθιερωθεί από την UNESCO και  το  ∆ιεθνές  Συµβούλιο  Μνηµείων  και  Τοποθεσιών  (ICOMOS)  και  παγκοσµίως εορτάζεται συνήθως στις 18 Απριλίου (Στη χώρα µας, λόγω των εορτών του Πάσχα, μετατέθηκε  για  τις  26  Απριλίου  2017,  κατόπιν  σχετικής  απόφασης  της  Ελληνικής Εθνικής Επιτροπής του ICOMOS). 
Κάθε  χρόνο  το  ICOMOS  προτείνει  ένα  θέµα,  ώστε  να  αναδειχτεί  το  νόηµα  της ηµέρας  αυτής,  γεγονός  το  οποίο  αποτελεί  αφετηρία  για  τη  διεξαγωγή  σειράς εκδηλώσεων από τις εθνικές και διεθνείς επιστημονικές επιτροπές του.
Το  θέµα  που  επιλέχθηκε  για  το  έτος  2017  είναι  «Η  πολιτιστική  κληρονοµιά  και  η βιώσιµη τουριστική ανάπτυξη». Για τη χώρα µας, η οποία διαθέτει ένα πολύ µεγάλο αριθµό  µνηµείων  όλων  των  ιστορικών  περιόδων  αλλά  και  που  αποτελεί  µια υπολογίσιµη  τουριστική  δύναµη  µε  πλέον  των  25  εκατομμυρίων  ετήσιες  αφίξεις αλλοδαπών  τουριστών,  το  εν  λόγω  θέµα  αποκτά  ιδιαίτερη  σηµασία. 
Πέραν  της στενής  σχέσης  που  υπάρχει  ανάµεσα  στα  µνηµεία  και  τον  τουρισµό,  έχει ενδιαφέρον  να  εξεταστεί  πιο  ειδικά  το  κατά  πόσον  προβάλλεται  ή  µε  ποιες προϋποθέσεις  µπορεί  να  προστατευτεί,  µέσω  του  τουρισµού,  η  πολιτιστική  µας κληρονοµιά. 
Επίσης,  εάν  τα  µνηµεία  µας  κινδυνεύουν  από  την  ανεξέλεγκτη τουριστική ανάπτυξη και ιδιαίτερα πώς µπορεί να γίνει καλύτερα η διαχείριση του µμαζικού  τουρισµού,  που  έχει  επικρατήσει  στην  Ελλάδα,  όπως  για  παράδειγµα  µε  την επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου ή και την πιο ισορροπημένη διάχυση του τουρισµού σε όλη τη χώρα.
Η  φετινή  εκδήλωση  µε  θέµα  «Η  ανάπτυξη  του  πολιτιστικού  τουρισµού  - προοπτικές» περιλαµβάνει τις οµιλίες που αναφέρονται ακολούθως:
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΜΙΛΙΩΝ ΤΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ

∆ρ. Έλενα ΚΟΡΚΑ,  Αρχαιολόγος, προϊστάµενη Γενικής ∆ιεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονοµιάς του Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού, υπεύθυνη διεθνών θεµάτων ∆.Σ. Ελληνικού ICOMOS  με θέμα «Η ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΒΕΛΤΙΣΤΩΝ  ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ  ΣΕ  ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥΣ  ΧΩΡΟΥΣ  ΚΑΙ  ΜΟΥΣΕΙΑ  ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ»
∆ρ.  Σοφία  ΑΥΓΕΡΙΝΟΥ-ΚΟΛΩΝΙΑ,  Αρχιτέκτων,  Καθηγήτρια  Ε.Μ.Π, Αντιπρόεδρος Ελληνικού ICOMOS με θέμα «Ο ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΩΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ»
Γιώργος ΤΣΑΚΙΡΗΣ, Πρόεδρος Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδας με θέμα «H ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ»
∆ρ. Έλενα ΣΟΥΛΙΩΤΗ, Αρχαιολόγος, διπλωματούχος ξεναγός, αντιπρόεδρος  του σωµατείου ξεναγών με θέμα «Ο ΝΕΥΡΑΛΓΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΞΕΝΑΓΟΥ ΣΤΟ ΠΕ∆ΙΟ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ  ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ»

Κώστας  ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ,  Πολιτικός  Μηχανικός  EMΠ,  πρώην  Γενικός ∆ιευθυντής Ε.Ο.Τ., υπεύθυνος θεµάτων Τουρισµού ∆.Σ. ελληνικού ICOMOS με θέμα « Η  ΣΥΜΒΟΛΗ  ΤΩΝ  ΠΕΡΙΗΓΗΤΩΝ  ΤΟΥ  19ου ΑΙΩΝΑ  ΣΤΗΝ  ΑΝΑΠΤΥΞΗ  ΤΟΥ   ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ»

Η Ημερίδα θα γίνει στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (Κτήριο Αβέρωφ, Αίθουσα Τελετών, 1ος όροφος, είσοδος από Στουρνάρη 35) την Τετάρτη, 26 Απριλίου 2017, στις 18.00. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου