Ειδησεογραφικό blog για τη ΔΩΡΙΔΑ

* To "DORIDA news" είναι ανεξάρτητο ειδησεογραφικό blog, που στελεχώνεται από επαγγελματίες δημοσιογράφους και επιστήμονες συνεργάτες.Διευθύνεται από το δημοσιογράφο Περικλή Ν. Λουκόπουλο - mail, perilouko@yahoo.gr *

Τετάρτη, 5 Απριλίου 2017

Μεγάλη Δευτέρα συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο με 16 θέματα στην ατζέντα

Με 16 θέματα στην ατζέντα συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Δωρίδος την Μεγάλη Δευτέρα 10 Απριλίου και ώρα 19:00΄ στο Δημαρχείο Λιδωρικίου.
Τα θέματα που θα συζητηθούν για να παρθούν οι αποφάσεις και οι αντίστοιχοι εισηγητές τους σύμφωνα με την ημερήσια διάταξη που κοινοποίησε ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Δημήτρης Καραχάλιος είναι : 
 
1. Ορισμός Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Παιδείας και Πολιτισμού, ΝΠΔΔ Δήμου Δωρίδος», για το δεύτερο μισό της τρέχουσας δημοτικής θητείας. (Εισηγητής: Προϊστάμενος Τμήματος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης Τσώνος Θεόδωρος)
 
2. Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 18/210/2014 απόφασης Δ.Σ., για αντικατάσταση Προέδρου, Αντιπροέδρου και Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δωρίδος (ΔΗ.Κ.Ε.Δ.). (Εισηγητής: Προϊστάμενος Τμήματος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης Τσώνος Θεόδωρος)
 
3. Καθορισμός τμημάτων κοινοχρήστων χώρων για εγκατάσταση τραπεζοκαθισμάτων και διαδικασία χορήγησης άδειας κατασκευών σκίασης στους χώρους αυτούς στην Τ.Κ. Τριζονίων (νησί), καθώς επίσης και ο καθορισμός του ετήσιου τέλους ανά τετραγωνικό μέτρο. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ζέτος Παναγιώτης)
 
4. Συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης Δήμου Δωρίδος, για το δεύτερο μισό της τρέχουσας δημοτικής θητείας. (Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης - Δημοτικός Σύμβουλος Φάκος Χαράλαμπος)
 
5. Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 18/212/2014 απόφασης Δ.Σ., για αντικατάσταση Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Δωρίδος. (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ. Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης - Δημοτικός Σύμβουλος Μάμμαλης Ιωάννης)
 
6. Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 18/233/2014 απόφασης Δ.Σ., για ορισμό δημοτικού υπαλλήλου για τη γραμματειακή υποστήριξη και την τήρηση των Πρακτικών των συνεδριάσεων του Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών Δήμου Δωρίδος. (Εισηγητής: Πρόεδρος Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών-Δημοτικός Σύμβουλος Φλετούρης Κωνσταντίνος.
 
7. Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 18/213/2015 απόφασης Δ.Σ., για ορισμό νέων εκπροσώπων του Δήμου μας στο ΔΙΚΤΥΟ ΜΑΡΤΥΡΙΚΩΝ ΠΟΛΕΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1940-1945 «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑΤΑ». (Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου Δημήτρης Καραχάλιος) 
 
8. Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 16/185/2015 απόφασης Δ.Σ., για αντικατάσταση πολιτικού υπευθύνου και συντονιστικής επιτροπής για την υλοποίηση του Προγράμματος Υγιείς Πόλεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. (Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου Δημήτρης Καραχάλιος)
 
9. Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου Δωρίδος για την κατάρτιση και τήρηση μητρώου προσώπων που θα συγκροτούν τις επιτροπές διαγωνισμού των έργων στην Περιφερειακή Ένωση Δήμων Στερεάς Ελλάδας. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ζέτος Παναγιώτης)
 
10. Έκθεση Δ΄ τριμήνου έτους 2016 για την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Δήμου Δωρίδος. (Εισηγητής: Δήμαρχος Καπεντζώνης Γεώργιος)
 
11. Ανάκληση η μη της υπ’ αριθ. 132/2013 απόφασης Δ.Σ. για χορήγηση Άδειας παροχής υπηρεσιών διαδικτύου, εντός επιχείρησης καταστήματος «Προσφοράς κατά κύριο λόγο οινοπνευματωδών & προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου» που βρίσκεται στην Τ.Κ Ερατεινής του Δήμου μας, ιδιοκτησίας Πολίτη Χαράλαμπους του Κων/νου, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 12/2013 άδεια ίδρυσης και λειτουργίας. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ζέτος Παναγιώτης)
 
12. Αποστολή 2ου Α.Π.Ε. του έργου με τίτλο: «ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΟΡΕΙΝΩΝ Δ.Δ. ΚΑΜΠΟΥ, ΦΙΛΟΘΕΗΣ, ΤΕΙΧΙΟΥ, ΠΑΛΑΙΟΞΑΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΟΤΙΔΑΝΕΙΑΣ ΤΗΣ ΔΕ ΕΥΠΑΛΙΟΥ» και αριθ. μελέτης 23/2010. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ζέτος Παναγιώτης)
 
13. Καθορισμός αρδευτικής περιόδου, αριθμός υδρονομέων, τομέων δράσης και αμοιβής αυτών στο Δήμο Δωρίδος, για το έτος 2017. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ευσταθίου Ανδρέας)
 
14. Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Δωρίδος στο Πρόγραμμα Διαχείρισης Φυσικών Καταστροφών BEYOND του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. (Εισηγητής: Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος Προγραμματισμού Φάκος Χαράλαμπος)
 
15. Δέσμευση πιστώσεων του άρθρου 158, παρ. 3, Ν. 3463/2006, έτους 2017. (Εισηγητής: Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος Προγραμματισμού Φάκος Χαράλαμπος)
 
16. Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Δωρίδος στο δίκτυο με την επωνυμία «Αμφικτυονία Αρχαίων Ελληνικών Πόλεων». Ορισμός του Δημάρχου και αναπληρωτή αυτού, ως εκπροσώπων του Δήμου. (Εισηγητής: Δήμαρχος Καπεντζώνης Γεώργιος).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου