Ειδησεογραφικό blog για τη ΔΩΡΙΔΑ

* To "DORIDA news" είναι ανεξάρτητο ειδησεογραφικό blog, που στελεχώνεται από επαγγελματίες δημοσιογράφους και επιστήμονες συνεργάτες.Διευθύνεται από το δημοσιογράφο Περικλή Ν. Λουκόπουλο - mail, perilouko@yahoo.gr *

Τετάρτη, 11 Ιανουαρίου 2017

Συνεδριάζει τη Δευτέρα στο Λιδωρίκι το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Δωρίδας

Με 16 θέματα στην ατζέντα συνεδριάζει την προσεχή Δευτέρα 16 Ιανουαρίου στις 17:30 στο Λιδωρίκι το Δημοτικό Συμβούλιο Δωρίδας.

Σύμφωνα με την ημερήσια διάταξη που κοινοποίησε ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Χρήστος Τσιλίκης  τα θέματα που θα συζητηθούν για να παρθούν αποφάσεις και οι αντίστοιχοι  εισηγητές τους είναι:                                                        

1.    Διαπιστωτική Πράξη για είσοδο ανεπιτήρητων και αδέσποτων βοοειδών στην Τοπική Κοινότητα Φιλοθέης. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Φλετούρης Κωνσταντίνος)

2.    Απευθείας ανάθεση εκμίσθωσης δημοτικού ακινήτου (Ξενώνα Πενταγιών) στην Τ.Κ. Πενταγιών Δ.Ε. Βαρδουσίων του Δήμου Δωρίδος. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Φλετούρης Κωνσταντίνος)  

3.    Συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής ΕΡΓΑΣΙΩΝ, έτους 2017. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Φάκος Χαράλαμπος)

4.    Συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, έτους 2017. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Φάκος Χαράλαμπος)

5.    Συγκρότηση επιτροπής επίλυσης φορολογικών διαφορών με συμβιβασμό για το έτος 2017. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Αντωνόπουλος Κωνσταντίνος)

6.    Συγκρότηση επιτροπών (άρθρου 70 Ν. 3852/2010 & άρθρου 80 Ν. 3463/2006) για καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος για το έτος 2017. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος  Φάκος Χαράλαμπος)

7.    Ορισμός εκπροσώπων για συγκρότηση Α/θμιου Συμβουλίου Επιθεώρησης Θεάτρων και Κινηματογράφων Π.Ε. Φωκίδας. (Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου Χρήστος Τσιλίκης)

8.    Ανανέωση Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ των: «Φο.Δ.Σ.Α. Στερεάς Ελλάδας Α.Ε.» & «Δήμου Δωρίδος», για την «Ανάθεση Καθαριότητας, Αποκομιδής και Μεταφοράς Απορριμμάτων της Νήσου Τριζόνια Δ.Ε. Τολοφώνος του Δήμου Δωρίδος στον Περιφερειακό ΦοΔΣΑ Στερεάς Ελλάδας Α.Ε. των ΟΤΑ». (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος  Υφαντής Κωνσταντίνος)

9.    Έγκριση Πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου με τίτλο: «Επισκευή στέγης δημοτικού κτιρίου Τ.Κ. Πενταπόλεως» και αριθ. μελέτης 16/2013. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Φάκος Χαράλαμπος)

10.  Έγκριση Πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου με τίτλο: «Βελτίωση ύδρευσης Τ.Κ. Ελαίας» και αριθ. μελέτης 4/2011. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Φάκος Χαράλαμπος)

11.  Έγκριση 2ης παράτασης προθεσμίας κατασκευής του έργου με τίτλο: «Βελτίωση εσωτερικής οδοποιίας ΔΕ Βαρδουσίων»  και αριθ. μελέτης 03/2014. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Φάκος Χαράλαμπος)

12.  Έγκριση παράτασης προθεσμίας κατασκευής του έργου με τίτλο: «Εργασίες πεζοδρομήσεων – πλακοστρώσεων Τ.Κ. Ευπαλίου Δ.Ε. Ευπαλίου». (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Φάκος Χαράλαμπος)

13.  Κατάρτιση ετήσιου προγράμματος τουριστικής προβολής του Δήμου Δωρίδος για το έτος 2017. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Αντωνόπουλος Κωνσταντίνος)

14.  Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου Δωρίδος, με τους αναπληρωτές τους, για τη συγκρότηση γνωμοδοτικών επιτροπών αρμοδιότητας περιοχής Λιμεναρχείου Μεσολογγίου και των Λιμενικών Τμημάτων που υπάγονται σ’ αυτό για τα παρακάτω θέματα: α) χαρακτηρισμού παραλιακών χώρων, ως πολυσύχναστων ή μη, για την πρόσληψη ναυαγοσώστη, β) θεμάτων θαλασσίων μέσων αναψυχής, γ) θεμάτων ανέλκυσης, απομάκρυνσης ή εξουδετέρωσης ναυαγίων και λοιπών συναφών θεμάτων. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Αντωνόπουλος Κωνσταντίνος)

15.  Επί αιτήσεως του κ. HAMMERL RUDOLF, για χορήγηση άδειας τσιμεντόστρωσης σοκακιού όπισθεν της  οικίας του  στην Τ.Κ. Πανόρμου. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος  Φάκος Χαράλαμπος)

16.  Αναμόρφωση Προϋπολογισμού εσόδων - εξόδων Δήμου Δωρίδος οικονομικού έτους 2017, τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος και έγκριση διενέργειας προμηθειών. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Φάκος Χαράλαμπος)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου