Ειδησεογραφικό blog για τη ΔΩΡΙΔΑ

* To "DORIDA news" είναι ανεξάρτητο ειδησεογραφικό blog, που στελεχώνεται από επαγγελματίες δημοσιογράφους και επιστήμονες συνεργάτες.Διευθύνεται από το δημοσιογράφο Περικλή Ν. Λουκόπουλο - mail, perilouko@yahoo.gr *

Τετάρτη, 25 Ιανουαρίου 2017

Οκτάμηνες Προσλήψεις 170 Γεωπόνων και 30 Κτηνιάτρων από τον ΕΛΓΑ

Προσλήψεις γεωτεχνικού προσωπικού σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 2190/94 για την αντιμετώπιση  απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών του ΕΛ.Γ.Α.

Ο ΕΛ.Γ.Α. θα διενεργήσει άμεσα προσλήψεις  170 ατόμων του κλάδου  ΠΕ Γεωπόνων  και  30   ατόμων του κλάδου ΠΕ   Κτηνιάτρων  στα Υποκαταστήματα του ΕΛ.Γ.Α. σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 2190/94, όπως ισχύει σήμερα, κατόπιν της υπ’ αριθ. 3/19-1-2017 εγκριτικής απόφασης   του  Διοικητικού   Συμβουλίου   του   ΕΛ.Γ.Α.,   για   την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών του ΕΛ.Γ.Α. που προέκυψαν λόγω των εκτεταμένων ζημιών από τους πρόσφατους ισχυρούς παγετούς και λόγω σοβαρής απειλής   της δημόσιας  υγείας  με   διάρκεια  απασχόλησης  έως   8 μήνες.

Για τη διασφάλιση της αξιοκρατίας των προσλήψεων και παρά το γεγονός ότι δεν   προβλέπεται   διαδικασία   βαθμολόγησης   κριτηρίων   και   κατάταξης υποψηφίων   σύμφωνα   με   τις   διατάξεις   του   άρθρου   20   του   ν.   2190/94,   η Διοίκηση   του   Οργανισμού   αποφάσισε   την   υιοθέτηση   κριτηρίων   για   τη διενέργεια   των   προσλήψεων   αυτών   και   συγκεκριμένα   την   κατάταξη   των υποψηφίων σύμφωνα με το χρόνο προϋπηρεσίας τους στον ΕΛ.Γ.Α. και σε περίπτωση ίδιου χρόνου προϋπηρεσίας με βάση το βαθμό πτυχίου.

Η Διοίκηση του ΕΛ.Γ.Α., έχοντας ως κύριο γνώμονα   την εξυπηρέτηση των Ελλήνων αγροτών, λειτούργησε και λειτουργεί με στόχο την ταχύτερη δυνατή εκτίμηση των εκτεταμένων ζημιών από τους πρόσφατους παγετούς που ήταν απολύτως ανέφικτο να ολοκληρωθούν εγκαίρως από το υπάρχον γεωτεχνικό προσωπικό και θα διενεργήσει τις προσλήψεις του προσωπικού με διαφάνεια και αξιοκρατία.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου