Ειδησεογραφικό blog για τη ΔΩΡΙΔΑ

* To "DORIDA news" είναι ανεξάρτητο ειδησεογραφικό blog, που στελεχώνεται από επαγγελματίες δημοσιογράφους και επιστήμονες συνεργάτες.Διευθύνεται από το δημοσιογράφο Περικλή Ν. Λουκόπουλο - mail, perilouko@yahoo.gr *

Σάββατο, 2 Ιουλίου 2016

Χορευτικές εκδηλώσεις σήμερα 8 μ.μ.στο Λιδωρίκι από τον Πολιτιστκό Σύλλογο


ΔΕΗ: για ποιούς ισχύει η έκπτωση 15%

Η έκπτωση αφορά το καθαρό ποσό του ρεύματος και όχι το συνολικό ποσό του λογαριασμού!

Η ΔΕΗ έθεσε σε ισχύ από 1η Ιουλίου, την έκπτωση 15% στα τιμολόγια ρεύματος για καταναλωτές που είναι συνεπείς στη πληρωμή των λογαριασμών τους.


Η έκπτωση αφορά το καθαρό ποσό του ρεύματος και όχι το συνολικό ποσό του λογαριασμού και ισχύει για καταναλώσεις μεσαίας και χαμηλής τάσης που θα πραγματοποιηθούν από την 1η Ιουλίου και μετά και επηρεάζει εκατομμύρια καταναλωτές.

Την έκπτωση θα μπορέσουν να καρπωθούν επίσης εκατομμύρια καταναλωτές που έχουν ληξιπρόθεσμα χρέη εφόσον προχωρήσουν σε ρύθμιση των οφειλών τους και τηρούν τους διακανονισμούς.

Η ΔΕΗ δίνει απαντήσεις σε βασικές ερωτήσεις για το πως θα εφαρμοστεί η έκπτωση και ποιους αφορά.

1. Τι αφορά η παροχή έκπτωσης 15%
Παρέχεται έκπτωση 15% στις Χρεώσεις Προμήθειας του λογαριασμού ρεύματος, σε όλους τους συνεπείς πελάτες.
Συγκεκριμένα, όλοι οι πελάτες με τιμολόγιο: Οικιακό Γ1 και Γ1Ν, Επαγγελματικό Γ21, Γ22 και Γ23 στη Χαμηλή Τάση και τιμολόγιο ΒΓ, ΒΧ και ΒΥ στη Μέση Τάση, οι οποίοι θα εξοφλούν το σύνολο του λογαριασμού τους, καθώς και τυχόν δόσεις διακανονισμού οφειλής τους, μέχρι και την καθορισμένη ημερομηνία λήξης, θα λαμβάνουν έκπτωση στον επόμενο λογαριασμό τους, το 15% της αξίας της Χρέωσης Προμήθειας του προηγούμενου λογαριασμού που έχει ήδη εξοφληθεί εμπρόθεσμα.

Δεν περιλαμβάνονται οι πελάτες που απολαμβάνουν ήδη τιμολογιακών προνομίων, όπως πελάτες ενταγμένοι στο Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο, Τιμολόγιο Υπηρεσιών Αλληλεγγύης, Πολυτεκνικό Τιμολόγιο ΓΤ, πρόγραμμα Ακραίας Φτώχειας, Αγροτικό Τιμολόγιο.

Εντούτοις, εάν οι δικαιούχοι του Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου (ΚΟΤ), κάποιο συγκεκριμένο τετράμηνο λόγω υπέρβασης των ορίων κατανάλωσης της κατηγορίας τους, δεν τιμολογηθούν με τις τιμές του ΚΟΤ, αλλά με κάποιο από τα Οικιακά Τιμολόγια (Γ1 ή Γ1Ν), εφόσον είναι συνεπείς τότε θα λάβουν το ποσό της έκπτωσης 15% για τον συγκεκριμένο εκκαθαριστικό λογαριασμό.

2. Πώς εφαρμόζεται η έκπτωση
Για κάθε εκκαθαριστικό λογαριασμό που θα εκδοθεί μετά την 01.07.2016, εφόσον πληρωθεί εμπρόθεσμα (καθώς και δόσεις τυχόν διακανονισμού), στον αμέσως επόμενο από αυτόν λογαριασμό θα εμφανιστεί η πίστωση 15%.

3. Είμαι συνεπής, αλλά ο εκκαθαριστικός λογαριασμός μου που εκδόθηκε στις 15.07.2016 δεν περιλαμβάνει το ποσό της έκπτωσης 15%.
Αυτό είναι λογικό γιατί το πρόγραμμα ξεκινά για την πληρωμή λογαριασμών με ημερομηνία έκδοσης την 01.07.2016, δηλαδή εφόσον ο εκκαθαριστικός σας λογαριασμός που εκδόθηκε στις 15.07.2016, πληρωθεί εμπρόθεσμα, τότε στον αμέσως επόμενο από αυτόν λογαριασμό, θα εμφανιστεί (πιστωθεί) αυτόματα, η έκπτωση του 15% της χρέωσης προμήθειας του προηγούμενου λογαριασμού (εκκαθαριστικού) που εξοφλήθηκε εμπρόθεσμα.

4. Είμαι συνεπής, αλλά ο εκκαθαριστικός λογαριασμός μου που εκδόθηκε στις 15.07.2016 δεν περιλαμβάνει το ποσό της Έκπτωσης 15%, αλλά περιλαμβάνει ένα πιστωτικό ποσό ως, Επιστροφή 10%.
Από την 1η Απριλίου είχε τεθεί σε ισχύ το πρόγραμμα επιβράβευσης «Συνέπεια» για τους συνεπείς επαγγελματίες και επιχειρήσεις, με επιστροφή 10% της αξίας της Χρέωσης Προμήθειας ρεύματος του λογαριασμού τους. Οπότε το ποσό Επιστροφή 10% που εμφανίζεται στο λογαριασμό σας, αφορά στην επιβράβευσή σας βάσει του υπόψη προγράμματος.

Εντούτοις, από την 1η Ιουλίου έχει τροποποιηθεί το πρόγραμμα και παρέχουμε πλέον σε όλους τους συνεπείς πελάτες μας, επαγγελματίες, επιχειρήσεις αλλά και νοικοκυριά, έκπτωση 15% στην αξία της Χρέωσης Προμήθειας ρεύματος του λογαριασμού τους.

5. Ποιες είναι οι προϋποθέσεις
Οι προϋποθέσεις για την παροχή έκπτωσης 15%:
– Να ανήκετε σε κάποια από τις κατηγορίες των πελατών με τιμολόγιο :Γ1, Γ1Ν, Γ21, Γ22, Γ23, ΒΓ, ΒΧ ή ΒΥ.
– Να εξοφλείτε τον εκάστοτε λογαριασμό σας μέχρι και την ημερομηνία λήξης του
– Να εξοφλείτε παράλληλα δόσεις τυχόν διακανονισμού μέχρι και την ημερομηνία λήξης τους

6. Εφόσον είμαι συνεπής και πληρώ τις προϋποθέσεις πρέπει να καταθέσω κάποια αίτηση στη ΔΕΗ;
Όχι, η διαδικασία είναι αυτοματοποιημένη. Εφόσον διαπιστωθεί ότι έχει εξοφληθεί εμπρόθεσμα ο λογαριασμός σας και οι τυχόν δόσεις της περιόδου, τότε αυτόματα στον επόμενο λογαριασμό σας θα πιστωθεί το ποσό της έκπτωσης.

7. Πώς υπολογίζεται το ποσό της έκπτωσης 15%
Η έκπτωση 15% αφορά στις Χρεώσεις Προμήθειας του εκκαθαριστικού λογαριασμού που έχει εξοφληθεί εμπρόθεσμα, δηλαδή:
· για τους πελάτες με τιμολόγιο Γ1, Γ1Ν, αφορά στο 15% του ποσού του παγίου και της αξίας ενέργειας
· για τους πελάτες με τιμολόγιο Γ21, Γ22 και Γ23 αφορά στο 15% του ποσού του παγίου, της αξίας ενέργειας και της αξίας της ισχύος (όπου υπολογίζεται) και
· για τους πελάτες με τιμολόγιο ΒΓ, ΒΧ και ΒΥ αφορά στο 15% του ποσού της αξίας ενέργειας, της αξίας ισχύος και της αξίας CO2.

8. Πώς εμφανίζεται η έκπτωση στο λογαριασμό
Στο πεδίο με την ανάλυση των χρεώσεων του λογαριασμού (πίσω όψη) θα εμφανίζεται πίστωση με το λεκτικό «Έκπτωση 15%».

9. Εάν εξοφλούνται οι λογαριασμοί στην ημερομηνία λήξης τους (την τελευταία ημέρα προθεσμίας πληρωμής) σε κάποιο από τα συνεργαζόμενα σημεία (π.χ. ΕΛΤΑ, SuperMarket, ΑΤΜ τράπεζας) θεωρείται εμπρόθεσμη η πληρωμή;
Ναι, εφόσον έχουν εξοφληθεί έως και την ημερομηνία λήξης τους θεωρούνται εμπρόθεσμοι.

10. Γιατί το ποσό της έκπτωσης αφορά μόνο στις Χρεώσεις Προμήθειας και όχι και στις Ρυθμιζόμενες Χρεώσεις;
Μόνον οι Χρεώσεις Προμήθειας είναι χρεώσεις που σχετίζονται με τη ΔΕΗ και επί αυτών των χρεώσεων υπολογίζεται η έκπτωση, ενώ οι Ρυθμιζόμενες Χρεώσεις καθορίζονται από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ) και την Πολιτεία με βάση σχετικές Υπουργικές Αποφάσεις και εφαρμόζονται σε όλους τους πελάτες, ανεξαρτήτως του Προμηθευτή Ηλεκτρικής Ενέργειας που έχουν επιλέξει.

11. Λαμβάνω Έναντι και Εκκαθαριστικούς λογαριασμούς (τιμολόγια Γ21, Γ1, Γ1Ν). Πώς υπολογίζεται η έκπτωση του 15%;
Ο υπολογισμός της έκπτωσης του 15% γίνεται πάντα επί του εκάστοτε εκκαθαριστικού που έχει εξοφληθεί εμπρόθεσμα και το ποσό της έκπτωσης εμφανίζεται στον αμέσως επόμενο λογαριασμό (είτε είναι έναντι, είτε εκκαθαριστικός).

Έκπτωση δεν υπολογίζεται στον έναντι λογαριασμό, καθώς είναι κατ’ εκτίμηση λογαριασμός, στον οποίο δεν εμφανίζεται η ανάλυση των χρεώσεων.

Απαραίτητο βεβαίως είναι η εμπρόθεσμη εξόφληση των λογαριασμών.

Στο κενό απόπειρα εκβιασμού διευθυντή της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας


Μήνυση κατά αγνώστων υπέβαλε ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας, μετά τον εκβιασμό που υπέστη για την αδειοδότηση λατομείων της περιοχής.

Συγκεκριμένα, χθες το πρωί, τέσσερις άγνωστοι σταμάτησαν τον διευθυντή της Περιφερειακής Ενότητας σε σημείο της διαδρομής προς το γραφείο του και εκτόξευσαν σοβαρότατες προσωπικές απειλές προκειμένου να αδειοδοτηθούν συγκεκριμένα λατομεία της περιοχής.

Για το περιστατικό ενημερώθηκε άμεσα η Αντιπεριφερειάρχης Φανή Παπαθωμά και ο Περιφερειάρχης Κώστας Μπακογιάννης οι οποίοι άμεσα ήρθαν σε συνεννόηση με τις αρμόδιες αρχές προκειμένου να κινηθούν όλες οι προβλεπόμενες από το νόμο ενέργειες.

Υπεβλήθη μήνυση κατά αγνώστων και η Αστυνομία διενεργεί έρευνα έχοντας ήδη προβεί σε μια σύλληψη.

Μετά την υποβολή της μήνυσης και την είδηση της πρώτης σύλληψης, ο Κ. Μπακογιάννης δήλωσε: 

«Το μήνυμά μου προς αυτούς που διανοήθηκαν να εκβιάσουν δημόσιο λειτουργό είναι σαφές. Τέτοιες συμπεριφορές στη Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας δεν περνάνε. Όποιος θεωρεί ότι μπορεί να λειτουργεί με αυτόν τον τρόπο, καλύτερα να αλλάξει περιφέρεια. Ο αγώνας που έχουμε ξεκινήσει, αιρετοί και δημόσιοι λειτουργοί στη Στερεά Ελλάδα, να εξυγιάνουμε και να βάλουμε την περιφέρεια σε άλλη τροχιά, δεν θα σταματήσει. Πλέον, η Αστυνομία και η Δικαιοσύνη έχουν το λόγο, για όποιον θεωρεί ότι η αξιοκρατία και η διαφάνεια αφορά σε άλλους».

Εγκύκλιος για απασχόληση στα αγροτικά των παράτυπα διαμενόντων μεταναστών

Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας ενημερώνει τους γεωργούς κτηνοτρόφους και μελισσοκόμους της Περιφέρειας ότι, υπογράφηκε και στάλθηκε στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις της χώρας εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης με την οποία καθορίζονται οι όροι εφαρμογής του άρθρου 58 ν. 4384/2016, που αφορούν στην απασχόληση παράτυπα διαμενόντων πολιτών τρίτων χωρών για την εξυπηρέτηση επειγουσών αναγκών της αγροτικής οικονομίας.

Όπως αναφέρει ο αρμόδιος Αντιπεριφερειάρχης Κώστας Αποστολόπουλος οι ενδιαφερόμενοι αγρότες μπορούν πλέον, με αίτηση που θα υποβάλουν στον Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης, να ζητούν την απασχόληση εργατών γης, βοσκών και μελισσοκόμων, μέχρι την συμπλήρωση του ανωτάτου αριθμού μετακλητών εργατών που προβλέπει ανά Περιφέρεια η σχετική κοινή υπουργική απόφαση.

Μαζί με την αίτηση, ο αγρότης υποχρεούται να υποβάλλει την Ενιαία Δήλωση Καλλιέργειας ή Εκτροφής του προηγούμενου έτους και τα προβλεπόμενα στο νόμο δικαιολογητικά. Οι αιτήσεις θα εξετάζονται με αυστηρή χρονική προτεραιότητα υποβολής.

Οι εργάτες γης που θα απασχολούνται μετά την έγκριση του σχετικού αιτήματος θα λαμβάνουν άδεια εργασίας εξάμηνης διάρκειας και θα ασφαλίζονται με τη διαδικασία του εργόσημου.

Γκάλοπ ΣΟΚ Πανεπιστήμιου Μακεδονίας: Προβάδισμα με 11,5% η ΝΔ του ΣΥΡΙΖΑ!

Διψήφιο προβάδισμα στην πρόθεση ψήφου – που ξεπερνά τις 11 ποσοστιαίες μονάδες (28,5% έναντι 17%) καταγράφει η ΝΔ έναντι του ΣΥΡΙΖΑ στη δημοσκόπηση του Πανεπιστημίου Μακεδονίας για λογαριασμό του ΣΚΑΪ, ενώ στην παράσταση νίκης η διαφορά υπέρ της ΝΔ φτάνει τις 36,5 ποσοστιαίες μονάδες (52,5% έναντι 16%).

Το «άνοιγμα» της ψαλίδας μεταξύ των δύο μεγάλων κομμάτων φαίνεται να εξηγείται από την αρνητική εκτίμηση των κυβερνητικών επιδόσεων στην κοινή γνώμη (8 στους 10 εκτιμούν ότι τα πράγματα κινούνται προς τη λάθος κατεύθυνση) και την απαισιοδοξία που επικρατεί για το μέλλον (8 στους 10 εκτιμούν ότι θα υπάρξουν νέα μέτρα).

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα ευρήματα της δημοσκόπησης που παρουσιάστηκαν στο κεντρικό δελτίο του ΣΚΑΪ, στην πρόθεση ψήφου έχουμε τα εξής αποτελέσματα :

Νέα Δημοκρατία                 28,5%
ΣΥΡΙΖΑ                              17%
Χρυσή Αυγή                         8%
ΚΚΕ                                     6%
ΠΑΣΟΚ(Δημοκ. Συμπαρ.)  4,5%
Ένωση Κεντρώων                3%
ΑΝΤΑΡΣΥΑ                        2,5%
ΑΝΕΛ                                  2%
Ποτάμι                                 1,5%
ΛΑΕ                                     1,5%
Πλεύση Ελευθερίας             1,5%
Άλλα κόμματα                     5%
Δεν Ξέρω - Δεν Απαντώ     19%Κυβερνητικές επιδόσεις
Ειδικότερα, σε ό,τι αφορά τις επιδόσεις της κυβέρνησης το 86% των ερωτηθέντων δηλώνουν ότι δεν είναι ικανοποιημένοι, το 7% δηλώνουν ικανοποιημένοι και το 7% ούτε ικανοποιημένοι ούτε δυσαρεστημένοι. Είναι δε χαρακτηριστικό ότι το 69% όσων ψήφισαν ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές του Σεπτεμβρίου αναφέρουν ότι δεν είναι ικανοποιημένοι από τις κυβερνητικές επιδόσεις, με 18,5% να απαντούν ότι είναι ικανοποιημένοι και το 12,5% να δηλώνουν ούτε ικανοποιημένοι ούτε δυσαρεστημένοι.

Απαισιοδοξία
Εξάλλου, το 81% των ερωτηθέντων δηλώνει ότι πράγματα κινούνται προς τη λάθος κατεύθυνση, προς τη σωστή το 10,5%, ενώ ΔΞ/ΔΑ απαντά το 8,5%.

Το 68% των πολιτών συνολικά εκτιμούν ότι η κατάσταση σίγουρα θα χειροτερέψει (41%) ή μάλλον θα χειροτερέψει (27%), 25% εκτιμούν ότι ούτε θα βελτιωθεί ούτε θα χειροτερέψει, 4,5% ότι μάλλον θα βελτιωθεί, 1,5% εκτιμά ότι θα εξαρτηθεί από τις πολιτικές εξελίξεις, ενώ 1% θεωρούν ότι σίγουρα θα βελτιωθεί.

Επίσης, το 80% εκτιμά ότι θα χρειαστεί να ψηφιστούν νέα μέτρα 9,5% θεωρεί πως ό,τι ήταν να ψηφιστεί έχει ψηφιστεί, ενώ 10,5% δηλώνει ΔΞ/ΔΑ.

Αναφορικά με το δημοψήφισμα της 5ης Ιουλίου, το 63% πιστεύει ότι έβλαψε τη χώρα, 25,5% ότι ούτε ωφέλησε ούτε έβλαψε, 8% εκτιμά πως ωφέλησε, ενώ το 3,5% απαντά ΔΞ/ΔΑ.

Brexit και Grexit
Θετική εξέλιξη για τη Βρετανία χαρακτηρίζει το Brexit το 40,5% των ερωτηθέντων, ενώ αρνητική το 43%, 7,5% απαντά ούτε αρνητική ούτε θετική, ενώ 9% δηλώνει ΔΞ/ΔΑ. Αρνητική εξέλιξη για την Ελλάδα χαρακτηρίζει το Brexit το 51% των Ελλήνων, θετική το 21,5%, ούτε θετική ούτε αρνητική το 18,5%, ενώ 9% απαντά ΔΞ/ΔΑ.

Σημειώνεται ότι σε ερώτηση για τη συμμετοχή της Ελλάδας στο ευρώ, το 53,5% των ερωτώμενων επιθυμεί παραμονή στην ευρωζώνη, 37% επιστροφή σε εθνικό νόμισμα, ενώ 9,5% απαντά ΔΞ/ΔΑ

 

Γιατί ψηφίζω Χίλαρι


Της Φένιας Ρουγκούνη *

Αν ήμουν Αμερικανίδα, θα ψήφιζα Χίλαρι. Για τρεις λόγους.

Πρώτα από όλα γιατί υποστηρίζει με θέρμη τα ανθρώπινα δικαιώματα και κυρίως τα δικαιώματα ευάλωτων ομάδων πληθυσμού, όπως είναι οι γυναίκες και οι Αφροαμερικανοί. Όποιος βιαστεί να καγχάσει με τον χαρακτηρισμό των ομάδων αυτών ως ευάλωτων τον 21ο αιώνα, ας το σκεφτεί λίγο περισσότερο.


Πιστέψαμε εδώ και κάποια χρόνια ότι ο δυτικός πολιτισμός έχει ξεμπερδέψει με τα βασικά αιτήματα για ισότητα και σεβασμό της προσωπικότητας ανεξαρτήτως φυλής, χρώματος, φύλου και θρησκείας. Και χαλαρώσαμε ανεπίτρεπτα. Νομίσαμε, ανοήτως όπως αποδεικνύεται, ότι ο Χίτλερ ηττήθηκε, ότι ο φασισμός έσβησε, ότι τα θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα παγιώθηκαν. Τίποτε από όλα αυτά δεν συνέβη. Ή μάλλον όλα αυτά συνέβησαν αλλά είχαν βίο βραχύ.

Όλοι εμείς που προσδοκούσαμε ένα κόσμο ισότητας και αλληλεγγύης, αφεθήκαμε να πιστέψουμε ότι το καλό εξ ορισμού στο τέλος θα νικά για πάντα. Όπως στις μυθοπλασίες. Ο Άη Γιώργης εξοντώνει το δράκο και η βασιλοπούλα σώζεται δια παντός. Η ζωή όμως είναι αλλιώς. Το κακό δεν εξαφανίζεται δια παντός. Απλώς αποσύρεται από την κυκλοφορία όταν οι συνθήκες δεν είναι φιλικές. Ξαποσταίνει λίγο, ανασυγκροτείται και προχωρεί με το βλέμμα στο μέλλον, ξεκούραστο και ακμαίο. Το μόνο που μας μένει, αν θέλουμε σοβαρά να αντισταθούμε, είναι η εγρήγορση. Η συνεχής και αδιάλειπτη.

Γι' αυτό ψηφίζω Χίλαρι. Γιατί δεν θεωρεί τίποτε από τα κατακτηθέντα έως τώρα κεκτημένο. Και ούτε της αρκούν τα έως τώρα κεκτημένα. Βάζει ψηλά στην ατζέντα της τα ανθρώπινα δικαιώματα και δεν κάνει το ολέθριο λάθος να τα θεωρεί αυτονόητα.

Ο δεύτερος λόγος που με οδηγεί προς την Χίλαρι είναι το γεγονός ότι αποτελεί μέρος του συστήματος. Πολλοί ίσως εκπλαγούν δυσάρεστα με αυτή τη θέση, σκεφτόμενοι ότι ένας πολιτικός βαθιά εξαρτημένος από το σύστημα δεν έχει περιθώρια υπέρβασης.


Υπάρχει αλήθεια στον συλλογισμό αυτό, αλλά εγώ θα προτιμήσω τον ρεαλισμό από την αθωότητα. Μόνο κάποιος που ξέρει τις δομές του συστήματος μπορεί με συγκροτημένο σχέδιο και σθένος να επηρεάσει τη κατεστημένη πραγματικότητα. Ποιος μπορεί να παρέμβει αποτελεσματικότερα στις δομές, ο γνώστης των μηχανισμών ή ο αδαής;

Από την άλλη, αν ένας πολιτικός στην Αμερική δεν χαίρει του σεβασμού των ελίτ της χώρας του, ή άδοξο τέλος θα έχει ή διακοσμητικός θα καταντήσει. Λίγο συντηρητική προσέγγιση, θα πείτε. Μα η εποχή μας είναι απελπιστικά συντηρητική.

Οι σημερινοί εικοσάρηδες στην πλειονότητά τους δεν θυμίζουν σε τίποτε τα άγρια νιάτα της δεκαετίας του '60. Ο ήπιος δρόμος της σταθερής εξέλιξης μοιάζει να τους ελκύει περισσότερο από τον πυρετώδη και τραχύ της επανάστασης. Με αυτό το δεδομένο, η Χίλαρι μπορεί, αν θέλει, να κάνει πολλά και ωφέλιμα.

Ο τρίτος λόγος που με κάνει να υποστηρίζω την υποψηφιότητά της είναι το σθένος της. Υπήρξε μια διάσημη απατημένη. Θα μπορούσε να έχει αυτοκτονήσει όπως η Σίλβια Πλαθ, να σκοτώσει το παιδί της όπως η Μήδεια, να μιμηθεί την Κλυταιμνήστρα, ή να γίνει αλκοολική και να περνάει τα βράδια της κλαίγοντας με τα τραγούδια της Μπίλι Χόλιντεϊ. Δεν έκανε τίποτε από όλα αυτά. Ίσως η Μπίλι Χόλιντεϊ να της κράτησε κάποια βράδια συντροφιά με το «My Man». Δεν θα το μάθουμε ποτέ. Και ούτε χρειάζεται. Αυτό που ξέρουμε είναι ότι αντί για ηττοπάθεια, αντί για καημό και καταφρόνια, διάλεξε τον δρόμο της δράσης. Δεν στράφηκε ωστόσο ούτε εναντίον του εαυτού της, ούτε εναντίον του παιδιού της, ούτε εναντίον του ακαταμάχητου συζύγου- εραστή. Έδειξε να το αντιμετωπίζει στωικά. Ίσως να την παρηγόρησε και λίγο ο Σαίξπηρ, που ασφαλώς τον γνωρίζει καλά χάρη στην εξαιρετική εκπαίδευση που έχει λάβει.


«Men were deceivers ever, one foot in sea, and one on shore, to one thing constant never» λέει ο βάρδος στο «Πολύ κακό για το τίποτα». «Οι άντρες είναι άπιστοι απ' τη γέννα, με το ένα πόδι στη στεριά, και το άλλο στο νερό, ποτέ σε ένα πράγμα το βήμα σταθερό». Είναι ανακουφιστικός ο ποιητής για τις γυναίκες, όταν μιλά για το ασταθές της ανδρικής ψυχής. Και η ρήση του περιλαμβάνει όλες τις ανδρικές ψυχές, και των υψηλόβαθμων και των ταπεινών. Του κάθε Μπιλ και του κάθε Μήτσου.

Η Χίλαρι, που είχε την ευφυΐα, την αντοχή και τη σκληρότητα να μετατρέψει την προσβολή σε πλεονέκτημα, έχει τη στόφα παίκτη με αξιώσεις. Σφίγγει τα δόντια, σχεδιάζει και ενεργεί. Μοιάζει κατάλληλη για τη δουλειά του κυβερνήτη.
Αξίζει, πιστεύω, η ψήφος σε μια γυναίκα που δεν επέτρεψε να της χαλάσει τη ζωή ένας λεκές

 
* Η Φένια Ρουγκούνη έχει σπουδάσει αγγλική λογοτεχνία, νομικά και μάνατζμεντ. Σήμερα εργάζεται στο Συνήγορο του Πολίτη και είναι πολίτης της Δωρίδας.
 

Παρασκευή, 1 Ιουλίου 2016

ΓΚΑΛΟΠ MRB: Μπροστά η ΝΔ με 5,9% του ΣΥΡΙΖΑ ανοίγοντας την ψαλίδα !

Ανοίγει η ψαλίδα υπέρ της Νέας Δημοκρατίας σύμφωνα με τη νέα δημοσκόπηση της MRB, η οποία πραγματοποιήθηκε από 16-24 Ιουνίου και δημοσιεύει ο Real.
Η Νέα Δημοκρατία στην πρόθεση ψήφου προηγείται με ποσοστό 5,9% έναντι του ΣΥΡΙΖΑ ενώ στην  έρευνα της ίδιας εταιρίας τον περασμένο Φεβρουάριο το ποσοστό με το οποίο προηγείτο η Ν.Δ ήταν στο 3,7%. Ειδικότερα τα ποσοστά που καταγράφονται στην έρευνα της MRB σε ό,τι αφορά την πρόθεση ψήφου, έχουν ως εξής:
ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                        26,1%
ΣΥΡΙΖΑ                                              20,2%
ΧΡΥΣΗ  ΑΥΓΗ                                     6,6%
ΚΚΕ                                                     6,1%
ΠΑΣΟΚ (Δημοκρ.Συμπαρ.)             5,8%
ΕΝΩΣΗ  ΚΕΝΤΡΩΩΝ                         3,6%
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ  ΕΛΛΗΝΕΣ                2,6%
ΠΛΕΥΣΗ  ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ                      2,5%
ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ                                       2,2%
ΛΑΪΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ                              1,0%,

«Άλλο Κόμμα» επέλεξε το 2,2% των ερωτηθέντων ενώ το ποσοστό της «Αδιευκρίνιστης Ψήφου» αγγίζει το 21,1%. Το ποσοστό της «Αδιευκρίνιστης Ψήφου» αναλύεται ως εξής: 8,5% Αναποφάσιστοι και 12,6% Αποχή (7%), Άκυρο (3,3%) και Λευκό (2,3%).
Στην παράσταση νίκης προβάδισμα έχει η Ν.Δ. με 51,4%, έναντι 24,8% του ΣΥΡΙΖΑ. Ακολουθεί το «Κανένα Κόμμα» με 15%, «Άλλο Κόμμα» με 5,2% και «Δεν ξέρω... Δεν απαντώ» με ποσοστό 3,7%

Καταλληλότερος πρωθυπουργός
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και το ποσοστό που συγκεντρώνουν οι Αλέξης Τσίπρας και Κυριάκος Μητσοτάκης στο ερώτημα: «Ποιος από τους δύο θεωρείτε ότι θα ήταν καταλληλότερος για Πρωθυπουργός της χώρας;». Συγκεκριμένα ο πρωθυπουργός και πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ συγκεντρώνει το 21,8% των ερωτηθέντων και ο επικεφαλής της ΝΔ και πρόεδρος της αξιωματικής αντιπολίτευσης το 27,5%. «Κανένας από τους δύο» απαντά το 45,4%.

Εκλογές
Στο ερώτημα τι από τα παρακάτω θα θέλατε να συμβεί μέσα στο 2016, αναφορικά με τις εκτιμήσεις για την πορεία της κυβέρνησης τους επόμενους μήνες το 36,1% απαντά να γίνουν εκλογές, ενώ το 44,7% δηλώνει χωρίς εκλογές από την παρούσα βουλή.

Συνεδριάζει το Περιφερειακό Συμβούλιο

Την   Δευτέρα   4   Ιουλίου   2016   και   ώρα   12:30   μ.μ.  θα   πραγματοποιηθεί   Η 12η συνεδρίαση (Τακτική)  του Περιφερειακού  Συμβουλίου Στερεάς στην   αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου, Αινιάνων 8, Λαμία.

Σύμφωνα με την ημερήσια διάταξη που κοινοποίησε η  Πρόεδρος του Συμβουλίου Ασημίνα Δ. Παπαναστασίου θα συζητηθούν και θα ληφθούν αποφάσεις στα παρακάτω θέματα, ενώ θα προηγηθούν ανακοινώσεις της Προέδρου Περιφερειακού Συμβουλίου Ασημίνας Παπαναστασίου και του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας, Κώστα Μπακογιάννη.

 METABOΛΗ ΕΔΡΑΣ
Θέμα 1ο
Μεταβολή του τόπου διεξαγωγής της 13ης Τακτικής Συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας για την αμέσως επόμενη συνεδρίαση, βάσει του προκαθορισμένου χρονοδιαγράμματος, ήτοι την 25η Ιουλίου 2016 ή οποτεδήποτε αυτή ήθελε οριστεί, από τη Λαμία στα Άγραφα Ευρυτανίας.
Εισηγήτρια
Πρόεδρος Περιφερειακού Συμβουλίου Ασημίνα Δ. Παπαναστασίου

      ΕΚΛΟΓΗ ΜΕΛΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ
Θέμα 2ο
Εκλογή μελών στην Περιφερειακή Επιτροπή Περιβάλλοντος & Ανάπτυξης.
Εισηγήτρια
Πρόεδρος Περιφερειακού Συμβουλίου Ασημίνα Δ. Παπαναστασίου

Θέμα 3ο
Εκλογή μελών στην Περιφερειακή Επιτροπή Εργασίας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
Εισηγήτρια
Πρόεδρος Περιφερειακού Συμβουλίου Ασημίνα Δ. Παπαναστασίου

                  ΑΝΑΠΤΥΞΗ - ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
Θέμα 4ο
Ορισμός από την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας – Π.Ε Φωκίδας ενός εκπροσώπου και του αναπληρωτή του , στην Επιτροπή Διαχείρισης Προγράμματος (ΕΔΠ) του νέου τοπικού προγράμματος CLLD-LEADER 2014-2020 της Φωκίδας , που θα υποβάλει η εταιρεία με την επωνυμία “ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΦΩΚΙΚΗ Α.Ε – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ» (ΑΝ.ΦΩ.Α.Ε)”.
Εισηγητής
Περιφερειάρχης Κωνσταντίνος Π. Μπακογιάννης

Θέμα 5ο
Έγκριση συμμετοχής της ΠΣΕ στην Επιτροπή Διαχείρισης του Προγράμματος (ΕΔΠ) CLLD/LEADER του ΠΑΑ 2014-2020 και ορισμός ενός (1) τακτικού και ενός (1) αναπληρωματικού μέλους.
Εισηγητής
Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας   Ευθύμιος Καραΐσκος

Θέμα 6ο
Έγκριση συμμετοχής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στην Επιτροπή Διαχείρισης του Προγράμματος (ΕΔΠ) CLLD/LEADER «Κεντρικής & Βόρειας Ευβοίας» του μέτρου 19 του ΠΑΑ 2014-2020 και της προτεραιότητας 4 του ΕΠ.ΑΛ.Θ 2014-2020 και ορισμός ενός (1) τακτικού και ενός (1) αναπληρωματικού μέλους.
Εισηγητής
Περιφερειακός Σύμβουλος Σταμάτιος Γκάβαλης
Θέμα 7ο
Έγκριση συμμετοχής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στην Επιτροπή Διαχείρισης του Προγράμματος (ΕΔΠ) CLLD/LEADER «Νότιας Εύβοιας και Σκύρου» του μέτρου 19 του ΠΑΑ 2014-2020 και της προτεραιότητας 4 του ΕΠ.ΑΛ.Θ 2014-2020 και ορισμός ενός (1) τακτικού και ενός (1) αναπληρωματικού μέλους.
Εισηγητής
Περιφερειακός Σύμβουλος Σταμάτιος Γκάβαλης

Θέμα 8ο
Συγκρότηση Πενταμελούς Επιτροπής σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 3 εδάφιο α του Ν. 4386/2016).
Εισηγητής
Αντιπεριφερειάρχης Επιχειρηματικότητας, Εξωστρέφειας, Περιφερειακού Αναπτυξιακού Προγραμματισμού & Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Θεμιστοκλής Χειμάρας

                  ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Θέμα 9ο
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 240/2014 απόφασης με την οποία τροποποιήθηκαν οι υπ’ αριθμ. 167/2014 και 204/2014 Αποφάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου για την εταιρεία με την επωνυμία “ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΦΩΚΙΚΗ Α.Ε – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ”.
Εισηγητής
Περιφερειάρχης Κωνσταντίνος Π. Μπακογιάννης

                  ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ
Θέμα 10ο
Έγκριση πρόσληψης προσωπικού ορισμένου χρόνου, δίμηνης διάρκειας, για αντιμετώπιση κατεπειγουσών, εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών της Π. Ε. Βοιωτίας.
Εισηγητής
Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας   Φανή Παπαθωμά

                  ΔΙΚΤΥΑ ΟΤΑ
Θέμα 11ο
Έγκριση συμμετοχής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στο Πρωτόκολλο Συνεργασίας για την «Ολοκληρωμένη Διαχείριση των Παράκτιων Ζωνών και Νήσων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας».
Εισηγητής
Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας   Ευθύμιος Καραΐσκος

                  ΤΕΧΝΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ - ΕΡΓΑ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ
Θέμα 12ο
Έγκριση  2ης Τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος ΠΕ Εύβοιας έτους 2016.
Εισηγητής
Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας  Ευθύμιος Καραΐσκος

Θέμα 13ο
Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας έτους 2016 που αφορά στο πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από παρακράτηση 20% των πιστώσεων των Περιφερειακών Ενοτήτων και αφορούν επενδυτικές δαπάνες ΚΑΠ (Περιφερειακοί ΚΑΠ- τροπ.04).
Εισηγητής
Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας  Ευθύμιος Καραΐσκος

Θέμα 14ο
Πρόταση ένταξης νέων έργων αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών στην ΠΕ Ευρυτανίας, που προκλήθηκαν από τις έντονες βροχοπτώσεις που εκδηλώθηκαν στις 13 & 14 Ιουνίου 2016.
Εισηγητής
Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας  Ευθύμιος Καραΐσκος

Θέμα 15ο
Έγκριση τροποποίησης πίνακα υποέργων στα πλαίσια επαναλαμβανόμενων δράσεων της ΣΑΕΠ 566, που αφορούν τον ηλεκτροφωτισμό Ε.Ο.Δ. αρμοδιότητας Δ.Τ.Ε. Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
Εισηγητής
Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας   Ευθύμιος Καραΐσκος

Θέμα 16ο
Έγκριση τροποποίησης πίνακα υποέργων, στο ενάριθμο της ΣΑΕΠ 066 «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΣ Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ» με κ.α 2013ΕΠ06600009.
Εισηγητής
Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας  Ευθύμιος Καραΐσκος

Θέμα 17ο  
Έγκριση τροποποίησης της ΣΑΕΠ 066, πρόταση ένταξης νέων έργων που δεν υπόκεινται στην υποχρέωση απένταξης διπλάσιου προϋπολογισμού έργων του εθνικού Π.Δ.Ε.
Εισηγητής
Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας  Ευθύμιος Καραΐσκος

Θέμα 18ο  
Έγκριση πίνακα υποέργων, στα πλαίσια των  ενάριθμων 2014ΕΠ56600008 «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2015, 2016 & 2017» και  2014ΕΠ56600015 «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ & ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ & ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ Π.Ε.ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2015-2017» της  ΣΑΕΠ 566 και πρόταση τροποποίησης της ΣΑΕΠ 566 ως προς τα παραπάνω ενάριθμα (αυξήσεις Π/Υ).
Εισηγητής
Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας Ευθύμιος Καραΐσκος

                  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ - ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ   

Θέμα 19ο
Τροποποίηση της αρ. 141/2014 Απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου περί «ορισμού προσώπων, ανά Περιφερειακή Ενότητα, ως διακινητών των λογαριασμών της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας που τηρούνται στα Πιστωτικά Ιδρύματα της Περιφέρειας».
Εισηγητής
Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας

  Φάνης Σπανός

Θέμα 20ο
6η Τροποποίηση Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2016, της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
Εισηγητής
Περιφερειάρχης Κωνσταντίνος Π. Μπακογιάννης
 

Πέμπτη, 30 Ιουνίου 2016

Ορκίστηκε η Αραβαντινού περιφερειακή Σύμβουλος Στερεάς στην Π.Ε. Φωκίδας

Ορκίστηκε σήμερα η Πέγκυ Αραβαντινού νέα περιφερειακή Σύμβουλος Στερεάς στην Π.Ε. Φωκίδας .

Η ορκωμοσία έγινε παρουσία του Κώστα Μπακογιάννη, του Αντιπεριφερειάρχη Φωκίδας Β. Κατσαγούνου και του Εκτελεστικού Γραμματέα της Περιφέρειας Νίκου Χαρδαλιά.

Η Πέγκυ Αραβαντινού στις σύντομες δηλώσεις της τόνισε πως σε αυτούς τους καιρούς είναι τύχη να έχεις περιφερειάρχη τον Κώστα Μπακογιάννη.

Μετά την ορκωμοσία ο περιφερειάρχης Κ. Μπακογιάννης δήλωσε πως είναι πολύ σημαντικό να είμαστε ενωμένοι και παράλληλα να μιλάμε λιγότερο και να δουλεύουμε περισσότερο.

Από την πλευρά του ο Εκτελεστικός Γραμματέας της Περιφέρειας Νίκος Χαρδαλιάς δήλωσε:

“Καλή επιτυχία στη νέα ομάδα της Φωκίδας… βήμα βήμα, με σκληρή καθημερινή δουλειά και προσήλωση στο σχέδιο και τον στόχο, συνεχίζουμε την προσπάθεια του Κώστα Μίχου. Αλλάζουμε στη καρδιά της Ελλάδας, κάνουμε την Φωκίδα Πρωταγωνίστρια….”

"Ομπρέλα" στήριξης σε όσους έχουν ανάγκη από την Περιφέρεια Στερεάς

Άνοιξε ο δρόμος για την ένταξη στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Περιφέρειας και την υλοποίηση των αποφάσεων για την δημιουργία δομών και μηχανισμός στήριξης όσων πολιτών έχουν ανάγκη.

Η Περιφέρεια, με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, προχωρά στην εφαρμογή των μελετών που έχει εκπονήσει για την δημιουργία δομών αλλά και την πραγματοποίηση δραστηριοτήτων για όλους τους πολίτες της Στερεάς Ελλάδας που χρειάζονται στήριξη και συμπαράσταση.

Περισσότερα από 11.350.000 ευρώ πρόκειται να διατεθούν για τα έργα:

1. «Δομή υποστήριξης δράσεων κοινωνικής ένταξης»
2. «Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων»
3. «Κέντρα Διημέρευσης-Ημερήσιας Φροντίδας Ατόμων με Αναπηρία»
4. «Κέντρα Κοινότητας»
5. «Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Παροχή Συσσιτίου, Κοινωνικό Φαρμακείο»

Αναλυτικά, το σχέδιο δράσης και πρωτοβουλιών της Περιφέρειας, θα παρουσιαστεί από τον Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας Κώστα Μπακογιάννη σε ειδική Συνέντευξη Τύπου για την ενημέρωση όλων των πολιτών, των φορέων και των ενδιαφερομένων.

Ο Κ. Μπακογιάννης, με αφορμή την ένταξη των έργων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα δήλωσε:

«Είναι η πρώτη φάση της δικαίωσης. Έχουμε εκπονήσει ένα άρτιο και πλήρως πραγματοποιήσιμο σχέδιο για να μπορέσουμε να στηρίξουμε όλους εκείνους που πραγματικά μας χρειάζονται. Η συγχρηματοδότηση μας δίνει τη δυνατότητα να προχωρήσουμε στην υλοποίησή του και αυτό μας δίνει ανάσα και κουράγιο. Όταν παρουσιάσουμε όλα αυτά που έχουμε προγραμματίσει να κάνουμε, νομίζω ότι θα μας ακολουθήσουν ακόμη περισσότεροι στη προσπάθεια που ξεκινήσαμε, να γίνουμε όλοι μαζί το χέρι βοήθειας και συμπαράστασης σε κάθε οικογένεια που μας θέλει δίπλα της. Με αυτό το σχέδιο σκοπεύουμε να προσελκύσουμε επενδυτές, αλλά επενδυτές ψυχής και ανθρωπιάς»

 

Τετάρτη, 29 Ιουνίου 2016

Ξεκινά ο θεσμός “κτηνιάτρου εκτροφής” για τον έλεγχο του μελιταίου πυρετού

Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας ενημερώνει τους κτηνοτρόφους της, ότι τίθεται σε πλήρη εφαρμογή ο θεσμός του κτηνιάτρου εκτροφής, όσον αφορά την εφαρμογή του προγράμματος ελέγχου και εκρίζωσης της βρουκέλλωσης των αιγοπροβάτων (μελιταίος πυρετός).

Όπως ανακοίνωσε ο Αντιπεριφερειάρχης αγροτικής οικονομίας & κτηνιατρικής Κων/νος Αποστολόπουλος καλούνται οι ιδιώτες κτηνίατροι που έχουν εγκριθεί και συμπεριλαμβάνονται στον κατάλογο με τους εγκεκριμένους κτηνιάτρους εκτροφής που έχει αναρτηθεί στο site του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων (
www.minagric.gr), να προσκομίσουν στα Τμήματα Κτηνιατρικής των Περιφερειακών Ενοτήτων χρονοδιάγραμμα για την εφαρμογή του προγράμματος του μελιταίου πυρετού μέχρι τέλους του 2016.

Στη συνέχεια, θα κληθούν να υπογράψουν σύμβαση έργου με τη Διεύθυνση Κτηνιατρικής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, βάση της οποίας θα αποζημιώνονται από κονδύλια του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Τονίζεται ότι οι κτηνοτρόφοι υποχρεούνται να χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες του κτηνιάτρου εκτροφής για την εφαρμογή του προγράμματος και δεν θα προκύπτει πλέον κόστος για αυτούς.

Ως εκ τούτου, όσοι από τους κτηνοτρόφους δεν το έχουν ήδη πράξει, θα πρέπει να δηλώσουν άμεσα στο Τμήμα Κτηνιατρικής και τα Αγροτικά Κτηνιατρεία της περιοχής τους τον κτηνίατρο εκτροφής επιλογής τους για το έργο της εφαρμογής του προγράμματος του μελιταίου πυρετού των αιγοπροβάτων.

Όσοι κτηνοτρόφοι έχουν ήδη υπογράψει σχετική έναρξη συνεργασίας δεν απαιτείται να το πράξουν εκ νέου.

Επίσης, όσοι επιθυμούν να σταματήσουν τη συνεργασία με έναν κτηνίατρο εκτροφής και να υπογράψουν συνεργασία με άλλον, θα πρέπει να το δηλώσουν στο Τμήμα Κτηνιατρικής και τα Αγροτικά Κτηνιατρεία της περιοχής τους.

Πρέπει τέλος, να τονιστεί η υποχρέωση των παραγωγών για την εφαρμογή του προγράμματος και η σύνδεσή του με την παράδοση γάλακτος και τις οικονομικές ενισχύσεις.