Ειδησεογραφικό blog για τη ΔΩΡΙΔΑ

* To "DORIDA news" είναι ανεξάρτητο ειδησεογραφικό blog, που στελεχώνεται από επαγγελματίες δημοσιογράφους και επιστήμονες συνεργάτες.Διευθύνεται από το δημοσιογράφο Περικλή Ν. Λουκόπουλο - mail, perilouko@yahoo.gr *

Σάββατο, 30 Ιανουαρίου 2016

ΟΣΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ, ΧΡΕΩΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΚΑΡΤΩΝ

Απαντήσεις σε 15 ερωτήσεις από την Ένωση Ελληνικών Τραπεζών

Η Ένωση Ελληνικών Τραπεζών ενημερώνει το κοινό και τις επιχειρήσεις για την χρήση των καρτών πληρωμών, τις κατηγορίες τους, τις δυνατότητές της χρήσης τους και για τις προμήθειες. Η ενημέρωση γίνεται με την μορφή ερωτήσεων -απαντήσεων.

1. Τι είναι και ποιες κατηγορίες καρτών πληρωμών υπάρχουν;
Όλες οι κάρτες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την πραγματοποίηση αγορών αγαθών και υπηρεσιών ή για την πληρωμή λογαριασμών/ οφειλών (π.χ. ρεύματος, ύδρευσης, εφορίας, κ.λπ.) χωρίς τη χρήση μετρητών, ονομάζονται κάρτες πληρωμών. Ανάλογα με τα ειδικότερα χαρακτηριστικά τους πρόκειται για:

· χρεωστικές (debit),
· πιστωτικές (credit), ή
· προπληρωμένες (prepaid) κάρτες πληρωμών.


Ανάλογα με το διεθνές σχήμα, μπορεί να είναι κάρτα πληρωμών VISA, MasterCard, American Express, Diners, κ.λπ. και γίνεται, αποδεκτή από την επιχείρηση που δέχεται κάρτες πληρωμών με το συγκεκριμένο σήμα. Οι κάρτες πληρωμών εκδίδονται από τράπεζες ή άλλους αδειοδοτημένους προς τον σκοπό αυτό φορείς του χρηματοπιστωτικού συστήματος, όπως τα ιδρύματα πληρωμών και τα ιδρύματα έκδοσης ηλεκτρονικού χρήματος.

2. Πόσες κάρτες πληρωμών είναι σήμερα ενεργές στην Ελλάδα;
Σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία, στο τέλος του 2015, σχεδόν 15 εκατομμύρια κάρτες πληρωμών είχαν εκδοθεί από ελληνικές τράπεζες και ήταν ενεργές, ποσοστό που αντιστοιχεί σε 1,4 κάρτες πληρωμών ανά κάτοικο (έναντι μέσου όρου 1,5 κάρτες πληρωμών ανά κάτοικο στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης). 

3. Επιτρέπεται η ανάληψη μετρητών από τις κάρτες πληρωμών;
Η ανάληψη μετρητών από κάρτες πληρωμών συνήθως επιτρέπεται, με διαφορετικά κάθε φορά χαρακτηριστικά και χρεώσεις του κατόχου, ανάλογα με:

· τον τύπο της κάρτας (χρεωστική, πιστωτική ή προπληρωμένη),
· τους όρους της σύμβασης που διέπουν τη χρήση της, και
· τη χρήση ΑΤΜ ίδιας ή διαφορετικής τράπεζας από την τράπεζα έκδοσης της κάρτας.

Ωστόσο, μετά την επιβολή περιορισμών στις αναλήψεις μετρητών και στις μεταφορές κεφαλαίων, από τις 28 Ιουνίου 2015, αναλήψεις μετρητών στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, επιτρέπονται μόνο με χρήση χρεωστικών καρτών έως του ποσού των τετρακοσίων είκοσι (420) ευρώ την εβδομάδα κατ’ ανώτατο όριο.
Αντίθετα, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, απαγορεύονται αναλήψεις μετρητών με χρήση πιστωτικών ή/και προπληρωμένων καρτών.

4. Ως επιχείρηση αποδέχομαι ήδη κάρτες πληρωμών από τους πελάτες μου. Μπορώ να επιλέξω να πληρώνομαι αποκλειστικά με μετρητά και να αρνηθώ συναλλαγές με κάρτες;
ΟΧΙ, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, όποιος αρνείται την πληρωμή με πιστωτικές, χρεωστικές και προπληρωμένες κάρτες τιμωρείται, με βαρύτατα πρόστιμα ή/και φυλάκιση, κατά τις διατάξεις:

 • των άρθρων 288 παρ. 1 και 452 του Ποινικού Κώδικα
 • του άρθρου 13α του ν. 2251/1994 (Α΄ 191),
 • του άρθρου 18 α ν. 146/1914 (Α΄ 21), και
 •  του άρθρου 19 ν. 4177/2013 (Α΄ 173), όπως ισχύουν
5. Είμαι επιχείρηση. Εάν αποφασίσω να αποδέχομαι κάρτες πληρωμών από τους πελάτες μου υπάρχει υποχρέωση να συμβληθώ με ελληνική τράπεζα ή μπορώ να συμβληθώ και με τράπεζα του εξωτερικού;
Μετά την επιβολή περιορισμών στις αναλήψεις μετρητών και στις μεταφορές κεφαλαίων, απαγορεύεται η κατάρτιση συμβάσεων αποδοχής συναλλαγών με κάρτες πληρωμών, εφόσον η εκκαθάρισή τους πραγματοποιείται με πίστωση λογαριασμού της επιχείρησης, ο οποίος τηρείται σε φορέα παροχής υπηρεσιών πληρωμών εκτός Ελλάδος.

6. Είμαι κάτοχος κάρτας πληρωμών που έχει εκδώσει τράπεζα που λειτουργεί στην Ελλάδα. Μπορώ να τη χρησιμοποιώ για να κάνω αγορές και πληρωμές στην Ελλάδα;
ΝΑΙ. Οι πιστωτικές, χρεωστικές και προπληρωμένες κάρτες μπορούν να χρησιμοποιούνται κανονικά για αγορές και πληρωμές υποχρεώσεων εντός Ελλάδος, μέχρι το όριο που προβλέπει η σύμβασή σας με την τράπεζα, εφόσον οι επιχειρήσεις από τις οποίες γίνεται η αγορά των αγαθών ή υπηρεσιών εκκαθαρίζουν τις συναλλαγές καρτών σε λογαριασμό που τηρούν σε τράπεζα που λειτουργεί στην Ελλάδα.

Αντίθετα, μετά την επιβολή περιορισμών στις αναλήψεις μετρητών και στις μεταφορές κεφαλαίων, εάν οι επιχειρήσεις που λειτουργούν στην Ελλάδα έχουν εγκαταστήσει τερματικό αποδοχής καρτών πληρωμών (POS) από τράπεζα του εξωτερικού, οι πιστωτικές, χρεωστικές και προπληρωμένες κάρτες που έχουν εκδοθεί από τράπεζες και ιδρύματα ηλεκτρονικού χρήματος που λειτουργούν στην Ελλάδα απαγορεύεται να χρησιμοποιούνται και γι’ αυτόν τον λόγο δεν γίνονται αποδεκτές οι συγκεκριμένες συναλλαγές.

7. Μπορώ να χρησιμοποιώ την κάρτα πληρωμών μου για να κάνω αγορές στο εξωτερικό ή από το internet;
ΝΑΙ, μετά την επιβολή περιορισμών στις αναλήψεις μετρητών και στις μεταφορές κεφαλαίων, μπορείτε να χρησιμοποιείτε τις κάρτες σας για αγορές αγαθών και υπηρεσιών από το εξωτερικό ή από το internet[1] στις ακόλουθες περιπτώσεις:
Α. Για αγορές που πραγματοποιείτε σε φυσικά τερματικά (POS) όταν βρίσκεστε στο εξωτερικό:
χωρίς περιορισμούς.
Β. Για αγορές που πραγματοποιείτε μέσω ιnternet από ηλεκτρονικά καταστήματα που εκκαθαρίζουν τις συναλλαγές καρτών σε λογαριασμό που τηρούν σε τράπεζα που λειτουργεί στην Ελλάδα:
χωρίς περιορισμούς.
Γ. Για αγορές που πραγματοποιείτε μέσω internet από ηλεκτρονικά καταστήματα που εκκαθαρίζουν τις συναλλαγές καρτών σε λογαριασμό που τηρούν σε τράπεζα του εξωτερικού:
εξακολουθούν να μην επιτρέπονται οι ακόλουθες γενικές κατηγορίες συναλλαγών:
 • Μεταφορές χρημάτων στο εξωτερικό.
 • Αγορά έργων τέχνης και δημοπρασίες.
 • Συναλλαγές με εταιρείες στοιχηματισμού, τυχερά παιχνίδια και video games  
 • Αγορές σε κοσμηματοπωλεία.  
 • Γενικοί κωδικοί στους οποίους εντοπίζεται πλειοψηφία συναλλαγών που αφορούν σε πορνογραφικό υλικό.  
 • Προσωπικές υπηρεσίες (συνοδοί και ραντεβού).  
 • Πληρωμές σε φιλανθρωπικές οργανώσεις.  
 • Αγορές ειδών ένδυσης και υπόδησης.  
 • Αγορές οικιακού εξοπλισμού.
 • Αγορές ηλεκτρονικών ειδών/εξοπλισμού. 
 • Αγορές καλλυντικών.
 • Αγορές υπηρεσιών εστίασης.
Oι συναλλαγές με κάρτες πληρωμών στις υπόλοιπες κατηγορίες επιτρέπονται κανονικά.

[1] Πάντα μέχρι το όριο που προβλέπει η σύμβασή σας με την τράπεζα, και εντός του ορίου ποσού το οποίο εγκρίνεται για κάθε τράπεζα ξεχωριστά από την Επιτροπή Εγκρίσεως Τραπεζικών Συναλλαγών.

8.Είμαι επιχείρηση που δέχεται συναλλαγές με κάρτες πληρωμών. Πότε θα πιστώνεται ο λογαριασμός μου;
Η εκκαθάριση των συναλλαγών με κάρτες πληρωμών, ελληνικών και ξένων, γίνεται με πίστωση του λογαριασμού της επιχείρησης σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στη σχετική σύμβαση. Συνήθως, η πίστωση του λογαριασμού σας γίνεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα από την ημερομηνία αποστολής της συναλλαγής προς επεξεργασία στην τράπεζα συνεργασίας σας.

9.Οι κάρτες πληρωμών έκδοσης αλλοδαπών τραπεζών χρησιμοποιούνται κανονικά;
Πιστωτικές, χρεωστικές ή/και προπληρωμένες κάρτες αλλοδαπών τραπεζών εφόσον έχουν εκδοθεί στο εξωτερικό χρησιμοποιούνται τόσο για αγορές αγαθών και υπηρεσιών όσο και για αναλήψεις μετρητών χωρίς περιορισμούς, εντός των ορίων της σύμβασης του κατόχου τους με την εκδότρια τράπεζα του εξωτερικού.

10.Οι προμήθειες(*) που πληρώνω για να αποδέχομαι συναλλαγές καρτών τι αφορούν;
Οι προμήθειες που καταβάλλει η επιχείρηση στο πλαίσιο των υπηρεσιών αποδοχής και εκκαθάρισης συναλλαγών καρτών διαμορφώνονται ενσωματώνοντας διάφορες παραμέτρους κόστους. Ενδεικτικά αναφέρεται:
 • το κόστος διατραπεζικής προμήθειας που αποδίδει η τράπεζα του εμπόρου στην τράπεζα που έχει εκδώσει την κάρτα (interchange fee - IRF) (βλέπε και ερώτηση 11),
 • το κόστος προμηθειών που αποδίδουν οι τράπεζες στα διεθνή σχήματα καρτών (π.χ. Visa, MasterCard, American Express, Diners, China Unionpay, κ.λπ.),
 • το κόστος διόδευσης συναλλαγών μέσω τρίτων εταιρειών (Network Service Providers),
 • το λειτουργικό κόστος για την ανάπτυξη, αναβάθμιση και συντήρηση των συστημάτων αποδοχής και εκκαθάρισης συναλλαγών καρτών,      
 • οι προβλέψεις της τράπεζας για ζημιές που προκύπτουν από απατηλές συναλλαγές καρτών (card fraud),      
 • τυχόν κόστος από συμμετοχή σε «προγράμματα πιστότητας», το οποίο επιστρέφεται από την τράπεζα στους χρήστες καρτών πληρωμών ως επιβράβευση,
 • το κόστος πρόσθετων υπηρεσιών που τυχόν παρέχονται, όπως υπηρεσίες πρόληψης απατηλών συναλλαγών, υπηρεσίες ασφαλείας 3D Secure για συναλλαγές μέσω internet, κ.λπ., και      
 • το περιθώριο κέρδους της τράπεζας.
(*) Ως γενική παρατήρηση επισημαίνεται ότι η Ελληνική Ένωση Τραπεζών, η οποία είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, δεν έχει καμία αρμοδιότητα ή οποιαδήποτε ανάμειξη σε θέματα τιμολογιακής πολιτικής και κοστολόγησης των τραπεζών μελών της. Η τιμολογιακή πολιτική κάθε τράπεζας διαμορφώνεται στο πλαίσιο της ισχύουσας νομοθεσίας και του ελεύθερου ανταγωνισμού από κάθε τράπεζα ξεχωριστά και αποτελεί στοιχείο της επιχειρηματικής πολιτικής της.

11.Διάβασα ότι προμήθειες που πληρώνω για να αποδέχομαι συναλλαγές καρτών απαγορεύεται να υπερβαίνουν το 0,2% και το 0,3% του ποσού της συναλλαγής. Ισχύει κάτι τέτοιο;
ΟΧΙ, τα ανωτέρω ποσοστά αφορούν αποκλειστικά και μόνο στο κόστος διατραπεζικής προμήθειας που αποδίδει η τράπεζα του εμπόρου στην τράπεζα που έχει εκδώσει την κάρτα (interchange fee - IRF).

Τα ανωτέρω ποσοστά αφορούν μάλιστα συγκεκριμένους τύπους καρτών (χρεωστικών, προπληρωμένων και πιστωτικών, εξαιρουμένων των εταιρικών, που εκδίδονται από τράπεζες που λειτουργούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση), ενώ για τις συναλλαγές με κάρτες πληρωμών που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 751/2015 εξακολουθούν να ισχύουν υψηλότερες διατραπεζικές προμήθειες που ξεπερνούν ακόμα και το 1%.

Τα εν λόγω ποσοστά (0,2% και 0,3%) αναφέρονται στα άρθρα 3 και 4 του Κανονισμού (ΕΕ) 751/2015 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, ισχύουν από 9 Δεκεμβρίου 2015, ρυθμίζουν την προμήθεια μεταξύ διαφορετικών τραπεζών (έκδοσης και αποδοχής της κάρτας πληρωμών) και δεν αφορούν την τιμολόγηση της κάθε τράπεζας προς τους πελάτες της (κατόχους ή/και αποδέκτες καρτών), η οποία και διαμορφώνεται με βάση τις αρχές της ελεύθερης αγοράς.

12.Τι ισχύει για τις προμήθειες που χρεώνουν οι ελληνικές τράπεζες στις επιχειρήσεις;
Οι προμήθειες εμπόρου που χρεώνουν οι ελληνικές τράπεζες για την αποδοχή συναλλαγών καρτών είναι από τις πλέον ανταγωνιστικές συγκρινόμενες με αυτές λοιπών τραπεζών που λειτουργούν σε κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μεσοσταθμικά διαμορφώνονται σε σημαντικά χαμηλότερα ποσοστά σε σχέση με τις μεσοσταθμικές προμήθειες που εφαρμόζονται στην ΕΕ και ακόμα περισσότερο στις ΗΠΑ.

Η ανταγωνιστικότητα των τιμολογήσεων των ελληνικών τραπεζών έναντι των επιχειρήσεων που αποδέχονται συναλλαγές καρτών αναδεικνύεται ακόμη περισσότερο εάν συνυπολογιστεί και ο εξαιρετικά χαμηλός βαθμός διείσδυσης της χρήσης των καρτών πληρωμών στη χώρα μας, παρά το γεγονός πως τα σημεία πώλησης (POS) ανά κάτοικο, δεν διαφοροποιούνται ουσιαστικά έναντι του μέσου όρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (1.800 POS ανά 100.000 κατοίκους στην Ελλάδα έναντι 1.970 POS ανά 100.000 κατοίκους στην Ευρωπαϊκή Ένωση). Ειδικότερα, σύμφωνα με τα δημοσιευμένα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας:      
 • το 2014, σε κάθε έλληνα αντιστοιχούσαν οκτώ (8) συναλλαγές με κάρτες πληρωμών (εξαιρουμένων των αναλήψεων μετρητών), έναντι μέσου όρου 93 συναλλαγών ανά κάτοικο στην Ευρωπαϊκή Ένωση,      
 • το 2014, ο συνολικός κύκλος εργασιών (τζίρος), με κάρτες πληρωμών που εκδόθηκαν στην Ελλάδα ανήλθε στα 4,7 δισ. ευρώ ή 428 ευρώ ανά κάτοικο, έναντι μέσου όρου 3.947 ευρώ ανά κάτοικο στην Ευρωπαϊκή Ένωση.  
Το 2015 ακόμη και μετά την αναμενόμενη σημαντική αύξηση, λόγω των περιοριστικών μέτρων, των συναλλαγών και του κύκλου εργασιών με κάρτες πληρωμών, η Ελλάδα θα εξακολουθεί να είναι στο 20% του μέσου όρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κατέχοντας μια από τις τελευταίες θέσεις στη χρήση καρτών πληρωμών μεταξύ των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

13.Ποιος επιβαρύνεται με το κόστος του τερματικού αποδοχής συναλλαγών καρτών πληρωμών;
Το τερματικό αποδοχής συναλλαγών καρτών (POS) συνιστά αναπόσπαστο μέρος του συγκεκριμένου τρόπου εισπράξεων μιας επιχείρησης.

Συνεπώς, αντιμετωπίζεται ως πάγιο στοιχείο της επιχείρησης με τον ίδιο ακριβώς τρόπο που αντιμετωπίζεται και η αγορά ενός μηχανήματος αναγνώρισης των κατάλληλων προς κυκλοφορία τραπεζογραμματίων (χαρτονομισμάτων) ευρώ για τις εισπράξεις της επιχείρησης με μετρητά.

Σε όλες τις άλλες Ευρωπαϊκές αγορές, το κόστος εφάπαξ αγοράς ή ενοικίασης του τερματικού αποδοχής καρτών (POS), καθώς και το τυχόν κόστος συντήρησης τυπικά επιβαρύνουν την επιχείρηση που αξιοποιεί τις υπηρεσίες αποδοχής και εκκαθάρισης καρτών πληρωμών.

Σήμερα, παρέχονται τερματικά τόσο από τις τράπεζες όσο και από φορείς παροχής υπηρεσιών πληρωμών γενικότερα, ενώ στην Ελληνική αγορά δραστηριοποιούνται και τρίτες εμπορικές επιχειρήσεις που παρέχουν διαφόρων τύπων τερματικά αποδοχής καρτών, καλύπτοντας και πιο εξειδικευμένες ανάγκες (π.χ. σταθερά ενσύρματα τερματικά, ασύρματα τερματικά GPRS ή WiFi, mobile POS, κ.λπ.). Όλα τα τερματικά για να λειτουργήσουν απαιτούν τη σύναψη συνεργασίας με μια τράπεζα ή άλλο αδειοδοτημένο φορέα παροχής υπηρεσιών πληρωμών.

Οι περισσότερες ελληνικές τράπεζες έχουν συμβληθεί με κατασκευάστριες στο εξωτερικό εταιρείες ή τους αντιπροσώπους τους στην Ελλάδα προκειμένου να εξασφαλίσουν όσο το δυνατόν καλύτερη έκπτωση για λογαριασμό των επιχειρήσεων/πελατών τους με τους οποίους συμβάλλονται προκειμένου να αποδέχονται συναλλαγές καρτών.

Το κόστος αγοράς ενός τερματικού POS κυμαίνεται από 129 έως 450 ευρώ, ανάλογα με τον τύπο και τη λειτουργικότητά του, ενώ στην περίπτωση μίσθωσής του το κόστος κυμαίνεται ετησίως από 65 έως 192 ευρώ. Αντίστοιχα, το ετήσιο κόστος συντήρησης κυμαίνεται μεταξύ 24 και 96 ευρώ.

14.Στην εταιρεία ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ τηρείται κάποιο αρχείο σχετικό με την αποδοχή καρτών ως μέσου πληρωμής;
Στην εταιρεία ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ λειτουργεί το Αρχείο Καταγγελθεισών Συμβάσεων Επιχειρήσεων (ΣΚΣΕ) το οποίο περιλαμβάνει δεδομένα για επιχειρήσεις, των οποίων οι συμβάσεις για την αποδοχή καρτών, ως μέσου πληρωμής, έχουν καταγγελθεί. Οι καταγγελίες σχετίζονται με λόγους που αφορούν την αθέτηση των όρων των συμβάσεων των συναλλαγών (π.χ. αποδοχή καρτών που έχουν δηλωθεί ως απολεσθείσες, εικονικές συναλλαγές, αυτό-χρηματοδότηση, κ.λπ.). Το εν λόγω αρχείο άρχισε να λειτουργεί το 2006, σε συνέχεια και της Απόφασης αρ. 06/14.02.2006 της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Ο χρόνος παραμονής των στοιχείων των επιχειρήσεων στο αρχείο αυτό ορίζεται σε πέντε (5) έτη από την ημερομηνία της καταγγελίας. Μετά την πάροδο των 5 ετών τα δεδομένα του αρχείου διαγράφονται αυτόματα.

15.Ποιο είναι το όφελος για την επιχείρησή μου από την αποδοχή καρτών πληρωμών σε σχέση με τις συναλλαγές με μετρητά;
Η αποδοχή καρτών θεωρείται πλέον απαραίτητο εργαλείο για την εξυπηρέτηση της πελατείας και των εισπράξεων οποιασδήποτε επιχείρησης.
Επιπλέον, η αύξηση χρήσης των καρτών πληρωμών συνεπάγεται για τους εμπόρους σημαντική μείωση του κόστους διαχείρισης των μετρητών (π.χ. διαχείριση κερμάτων, κόστος χρηματαποστολών, απώλειες από ληστείες, διαχείριση ακατάλληλων προς κυκλοφορία χαρτονομισμάτων, χρόνος εξυπηρέτησης πελατών, κ.λπ.) που με βάση τη διεθνή εμπειρία σε πολλές περιπτώσεις υπερκαλύπτουν την προμήθεια αποδοχής συναλλαγών καρτών πληρωμών. Το ετήσιο κόστος διαχείρισης μετρητών, σύμφωνα με τη διεθνή εμπειρία, ανέρχεται από 0,7% έως 2,5% του κύκλου εργασιών της επιχείρησης, ειδικότερα δε στην Ελλάδα εκτιμάται ότι ανέρχεται στο 2,3% του κύκλου εργασιών των επιχειρήσεων, ήτοι 4 δισ. ευρώ περίπου.

Θα κόψουν τις πίτες τους την Κυριακή


Αυτή την Κυριακή 31 Ιανουαρίου
θα κόψουν τις πίτες τους,

1. Σύλλογος Λευκαδιτίου ώρα 10.30-13.00, κοπή πίτας –Συνέλευση –εκλογές Πνευματικό Κέντρο Δήμου Αιγάλεω, «Γιάννης Ρίτσος » Δημαρχείου 17 & Κουντουριώτου, Αιγάλεω

2. Σύλλογος Κριατσίου ώρα 13.00, στο κέντρο ΜΠΟΕΜΙΣΣΑ , Πειραιώς 69 & Ασωμάτων 

3. Σύλλογος Αλποχωριτών ώρα 18.00 στο ξενοδοχείο DIVANI PALACE, Παρθενώνος 19, περιοχή Ακρόπολης

Το νέο πρόγραμμα LEADER για τη Δωρίδα

Οι αναπτυξιακές δυνατότητες που παρέχει το νέο Πρόγραμμα CLLD/ LEADER του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων που συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014‐2020 παρουσιάστηκαν στη 2η ενημερωτική συνάντηση που έγινε στη Στέγη της Δωρικής Αδελφότητας στο Παγκράτι, σε ομάδα τοπικών φορέων, εκπροσώπων και μελών συλλόγων των τοπικών κοινοτήτων.

Η ενημερωτική συνάντηση έγινε σε συνέχεια των πρωτοβουλιών της Δωρικής Αδελφότητας για την αναπτυξιακή ανασυγκρότηση του τόπου μας, βάσει του άρθρου 2 παρ. 3 του Συλλόγου το οποίο ανάμεσα στους κοινωφελείς σκοπούς της περιλαμβάνεται «η ηθική και υλική αρωγή της Αδελφότητος προς την Επαρχία Δωρίδας εις έργα κοινωφελή και φιλανθρωπικά, δυνάμενα να συντελέσουν εις την εν γένει βελτίωσιν της συγκοινωνίας και των συνθηκών διαβιώσεως των κατοίκων της Επαρχίας Δωρίδος».
Την συνάντηση τίμησαν ο Βουλευτής της Φωκίδας, Ηλίας Κωστοπαναγιώτου, ο επίτιμος Πρόεδρος της Δωρικής Αδελφότητας, Κώστας Λιάπης, η Πηνελόπη Πατρινού, Πολιτικός Μηχανικός και στέλεχος της ΑΝ.ΦΩ. ΑΕ., και πολλοί πρόεδροι τοπικών Συλλόγων και Κοινοτήτων της Δωρίδας.

Μετά την σύντομη εισαγωγή στον θέμα από τον Πρόεδρο της Δωρικής Αδελφότητας Γιάννη Μπαλατσούρα και τον Αντιπρόεδρο Μιχάλη Δρίτσα οι οποίοι τόνισαν τη σημασία της ενεργούς συμμετοχής των Δωριέων, ως σύλλογοι, ως κοινότητες και ως ιδιώτες επενδυτές, τον λόγο έλαβε ο Χρήστος Γάτος, Γενικός Διευθυντής της Αναπτυξιακής Φωκικής Α.Ε. η οποία είναι αρμόδια για την υποβολή και διαχείριση του συγκεκριμένου προγράμματος στη Φωκίδα συνολικά.

Όπως ανέφερε ο Χρ. Γάτος, η Τοπική Ανάπτυξη με πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (CLLD) 2014‐2020, είναι βασισμένη στην προσέγγιση LEADER και εστιάζει στις αγροτικές περιοχές και κοινωνίες.
Πρόκειται για μια μέθοδο σχεδιασμού και υλοποίησης τοπικών ολοκληρωμένων αναπτυξιακών στρατηγικών, με τη συμμετοχή των εταίρων σε τοπικό επίπεδο, συμπεριλαμβανομένης της κοινωνίας των πολιτών, των τοπικών οικονομικών και κοινωνικών φορέων, προκειμένου να αντιμετωπισθούν αποτελεσματικά οι οικονομικές, κοινωνικές, περιβαλλοντικές και δημογραφικές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι αγροτικές περιοχές.
Οι εν λόγω προκλήσεις – στόχοι θα αντιμετωπισθούν μέσω της υλοποίησης παρεμβάσεων δημοσίου και ιδιωτικού χαρακτήρα (ενίσχυση υποδομών και υπηρεσιών, υποστήριξη της απασχόλησης και της επιχειρηματικότητας, υλοποίηση «άυλων» παρεμβάσεων δικτύωσης, συνεργασιών, προβολής περιοχών και προϊόντων κ.λπ).
Το νέο πρόγραμμα CLLD/ LEADER διαφοροποιείται σημαντικά με το προηγούμενο LEADER και ως προς την φιλοσοφία αλλά και ως προς την περιοχή παρέμβασης καλύπτοντας πλέον όλη τη Δωρίδα και τη Φωκίδα ευρύτερα.

Σκοπός είναι να ενισχυθούν «νέες και πιο καινοτόμες» προσεγγίσεις με βάση τα καινούργια αναπτυξιακά δεδομένα και εργαλεία (όπως τάση επιστροφής νέων στην ύπαιθρο, κοινωνικές πρωτοβουλίες, ενίσχυση βραχέων αλυσίδων και εναλλακτικών καναλιών διάθεσης αγροτικών προϊόντων, διασύνδεση αγροτικού τομέα με τον πολιτισμό, τον τουρισμό και το περιβάλλον), αυξάνοντας σχετικές συνέργειες για την αύξηση της ανταγωνιστικότητας και βιωσιμότητας των αγροτικών περιοχών σύμφωνα με τον αναπτυξιακό και στρατηγικό σχεδιασμό της χώρας για την αγροτική ανάπτυξη.

Η συνολική Δημόσια Δαπάνη του Προγράμματος από το Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης ανέρχεται σε 444,4 εκ. € εκ. των οποίων τα 346 εκ θα διοχετευθούν στην υλοποίηση των προτάσεων και τα υπόλοιπα σε υποστηρικτικές ενέργειες. Σύμφωνα με το σχεδιασμό του Υπουργείου, στο πρόγραμμα αυτό αναμένεται να εγκριθούν μέχρι 50 προτάσεις από όλη τη χώρα στο πλαίσιο ανταγωνιστικής διαδικασίας απέναντι σε προτάσεις άλλων Αναπτυξιακών Εταιρειών από όλη την Ελλάδα.

Σε αυτό το σημείο ο Χρ.Γάτος τόνισε ότι για να τύχει θετικής αξιολόγησης η πρόταση της ΑΝ.ΦΩ. θα πρέπει να συγκεντρώσει προτάσεις που θα συνάδουν με το αναπτυξιακό όραμα και σχεδιασμό της περιοχής βάσει της ανάλυσης S.W.O.T. (Δυνατών και Αδύναμων Σημείων / Ευκαιριών και Απειλών για την περιοχή), να συνδυάζουν αρμονικά τους τομείς δευτερογενούς και τριτογενούς τομέα όπως η μεταποίηση και ο τουρισμός στο πλαίσιο της δημιουργίας «αλυσίδων» υψηλής προστιθέμενης αξίας, διατοπικών συνεργασιών και οικολογικής καινοτομίας.

Στη συνέχεια ο Μιχ. Δρίτσας παρουσίασε διάφορες αρχικές προτάσεις σε υπό διαμόρφωση πρόταση με ενδεικτικό κόστος που θα διερευνηθεί περαιτέρω. Το σχέδιο μέχρι στιγμής περιλαμβάνει:


ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ

Άυλες δράσεις για την τουριστική προβολή της Δωρίδας (Βιντεοσκόπηση αξιοθέατων Δωρίδας από γης και αέρος (λήψη από drone) και τις 4 εποχές του έτους, δημιουργία και συντήρηση ειδικής ιστοσελίδας, προώθηση μέσω διαδικτυακής στοχευμένης διαφήμισης, εκπόνηση ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ τουριστικών Οδηγών βιβλίων ‐ με αντιστοίχιση στην θεματική ιστοσελίδα, καθιέρωση 3 μεγάλων αθλητικών γεγονότων διεθνούς εμβέλειας σε συνεργασία με σημαντικούς συλλόγους που θα συμβάλλουν στην αύξηση της αναγνωρισιμότητας της περιοχής και στην προσέλκυση τουρισμού όπως οι Πανελλήνιοι αγώνες πεζοπορίας στη φύση στο ΤΕΙΧΙΟ με την επωνυμία «Tichio Race», αγώνες ποδηλασίας Dorida Cycling Tour, ο Διάπλους του Κορινθιακού κόλπου π.χ. Άγιος Νικόλαος – Αίγιο)


ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΡΓΩΝ

Στη λίμνη του Μόρνου:

Υποδομές Κωπηλατοδρομίου λίμνης Μόρνου, δημιουργία Κέντρου Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης & Επιστημονικής Έρευνας Ορεινής Δωρίδας, Δημοτικό ή ιδιωτικό αναψυκτήριο – Σνακ Μπαρ στην λίμνη, Σημεία στάθμευσης και ανάπαυλας πέριξ της λίμνης, παρατηρητήρια πουλιών περιοχής λίμνης Μόρνου,

Στην Ορεινή Δωρίδα:

Δημιουργία Βοτανικού Κήπου Πενταγιών Μουσείο Φυσικής Ιστορίας (Πρόταση Ομοσπονδίας ΒΔ Δωρίδας) και δημιουργία μικρών μονάδων καλλιέργειας αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών και βοτάνων ανά δημοτικό διαμέρισμα, «τράπεζα» φυτικού υλικού της περιοχής

Δημιουργία – χάραξη, διάνοιξη, συντήρηση
και σήμανση διαδρομών πεζοπορίας

Χαρτογράφηση, σήμανση οδικού δικτύου (κυρίως αγροτοδασικού) ορεινών όγκων για υποβοήθηση σε διαδρομές για περιήγηση, ποδήλατο βουνού, πεζοπορία, διαδρομές 4 x 4, αγώνες motto Cross
 
Στην παράκτια Δωρίδα:

Υποδομές για λουομένους (συντήρηση ή/και τοποθέτηση ομπρελών, αποδυτηρίων, ντους)

Ανάδειξη ιστορίας και πολιτισμού
 • Στερέωση και αποκατάσταση ζημιών σε ιερούς Ναούς της Ιεράς Μονής Αγίου Ιωάννη του Προδρόμου στην Αρτοτίνα ‐ κελί Αθανασίου Διάκου, Αγ. Ιωάννου Θεολόγου στο Ευπάλιο κ.λπ.
 • Ανάδειξη χώρων από τη ζωή και δράση των ηρώων Μακρυγιάννη και Αθανάσιου Διάκου
 • Προτομές / αγάλματα ηρώων επανάστασης της Δωρίδας
 • Διαμορφώσεις – αναπλάσεις χώρων – πάρκο αναψυχής στη θέση ΠΡΑΤΤΑ‐ΛΑΚΚΟ για την διοργάνωση της Εκδήλωσης «ΤΟ ΑΝΤΑΜΩΜΑ ΤΩΝ ΔΩΡΙΕΩΝ»
 • Ανακαίνιση Τ.Κ. Ελαίας ως «μουσικού χωριού» στη Δωρίδα (προϋπολογισμού 120.000 €).

Άλλες συμπληρωματικές δράσεις δημόσιου χαρακτήρα:
 • Δημιουργία κτηνοτροφικού πάρκου στην Δ.Ε. Λιδωρικίου.
 •  Ενίσχυση εθελοντικών δράσεων Πολιτιστικών Συλλόγων Δωρίδας
 • Υλοποίηση εκπαίδευσης – ενημέρωσης κατοίκων και επαγγελματιών σε θέματα τουρισμού & φιλοξενίας
 • Πρόγραμμα δικτύωσης τουριστικών επιχειρήσεων με σύμφωνο ποιότητας
 • Συμβουλευτική για ίδρυση επιχειρήσεων

ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ

Καλλιέργεια αρωματικών φυτών, Αξιοποίηση ξυλείας δασών ως βιομάζα, ελιάς και ελαιολάδου, μελιού, Δημιουργία δικτύου ελαιοπαραγωγών με στόχο τη δημιουργία ενός brand name Δωρικού ελαιολάδου και κυρίως της τυποποιημένης ελιάς με δυνατότητα για εξαγωγές. μονάδα παραγωγής προσούτο, λουκάνικου και άλλων αλλαντικών, κ.λπ. ανάπτυξη τουριστικών καταλυμάτων σε περιοχές που υπάρχουν ελλείψεις (π.χ. Ποτιδάνεια – Αρτοτίνα).

Ακολούθησε δημιουργική συζήτηση και γόνιμος διάλογος επί των ανωτέρω προτάσεων.

Ο Χρ.Γάτος τόνισε μεταξύ άλλων τη δυνατότητα διατοπικών συνεργασιών π.χ. στον Κορινθιακό κόλπο.

Επίσης ότι βάσει εμπειρίας είναι προτιμότερο να προταθούν λίγα και μεγάλα έργα παρά πολλά μικρότερης κλίμακας. Επίσης ανέφερε ότι σύντομα θα ανακοινωθούν από το Υπουργείο οι λεπτομέρειες τις πρόσκλησης προς τις Ομάδες Τοπικής Δράσης – εν προκειμένω την Αναπτυξιακή Φωκική (ΑΝ.ΦΩ. Α.Ε) η οποία έχει αναρτήσει το ειδικό ερωτηματολόγιο διαβούλευσης για τον σχεδιασμό του τοπικού προγράμματος στον νομό Φωκίδας στα πλαίσια του προγράμματος στην ιστοσελίδα της (www.anfo.gr)

Πληροφορίες για το ερωτηματολόγιο παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες από 09:0014:00 στο τηλ. 2265350696 (κ. Ιωάννα Θεοχαροπούλου).

Επειδή υπάρχουν πολλά αιτήματα Συλλόγων και Τοπικών Φορέων της Δωρίδας για τα νέα αναπτυξιακά προγράμματα, η Δωρική Αδελφότητα (Δ.Α.) σε συνεργασία με ΑΝ.ΦΩ. και το Δήμο Δωρίδας, θα προχωρήσει σε νέες συναντήσεις ενημερωτικού χαρακτήρα σε Λιδωρίκι, Ευπάλιο και Ερατεινή

Οι κοινωνικές ανάγκες στη συνάντηση Αρχιεπισκόπου - Κώστα Μπακογιάννη


Δεκτός από τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και Πάσης Ελλάδος Ιερώνυμο έγινε χθες ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας, Κώστας Μπακογιάννης.

Στο πλαίσιο της συνάντησής τους, συζήτησαν για τη συνεργασία μεταξύ Εκκλησίας και Περιφέρειας, τις κοινές δράσεις που έχουν ήδη υλοποιηθεί για τη στήριξη των οικογενειών που έχουν ανάγκη και τους τρόπους με τους οποίους θα αντιμετωπιστούν τα φαινόμενα ακραίας φτώχειας στη Στερεά Ελλάδα.

Αμέσως μετά τη συνάντηση, ο κ. Μπακογιάννης, αφού ευχαρίστησε τον Αρχιεπίσκοπο για το ενδιαφέρον που έδειξε για τα προβλήματα των ανθρώπων που χρήζουν συμπαράστασης, αλλά και για τη μέχρι τώρα άψογη συνεργασία τους, τόνισε:

«Είναι ιδιαίτερη χαρά και τιμή για εμένα να γίνομαι δεκτός από τον Μακαριώτατο. Κάθε λεπτό μαζί του είναι ένα πνευματικό δώρο. Είχαμε την ευκαιρία να συζητήσουμε για τα πολλά προβλήματα και τις πολλές προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Περιφέρειά μας, για την οποία ο ίδιος δείχνει ιδιαίτερο ενδιαφέρον και ευαισθησία. Είναι γνωστό ότι η συνεργασία μας είναι πολύ στενή, ιδιαίτερα στον τομέα της κοινωνικής αλληλεγγύης».

Παρασκευή, 29 Ιανουαρίου 2016

Διάθεση μήλων Πηλίου σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες του Ν. Φωκίδας


Παρελήφθη σήμερα ποσότητα μήλων από τον Αγροτικό συνεταιρισμό Ζαγοράς – Πηλίου , προς αποκλειστική διάθεση για τις ανάγκες των ευπαθών κοινωνικά ομάδων του νομού Φωκίδας. 

Η παραλαβή των προϊόντων από τις παραγωγικές οργανώσεις ελέγχθηκε από αρμόδια επιτροπή καταλληλότητας διάθεσης του προϊόντος της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας .

Τα προϊόντα μετά την παραλαβή τους , διατίθενται στους συμπράττοντες φορείς , Δήμο Δελφών , Δήμο Δωρίδας , Εταιρεία Κοινωνικής Ψυχιατρικής και Ψυχικής Υγείας κ.τ.λ για τελική διανομή στους ωφελούμενους δημότες της ευρύτερης περιοχής.

Οι υπηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας διευρύνουν συνεχώς τον κατάλογο των παραγωγικών φορέων της χώρας , για μελλοντική παραλαβή προϊόντων και διάθεση στους δικαιούχους του προγράμματος «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (ΤΕΒΑ/FEAD) της Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

Οι δικαιούχοι οφείλουν να ελέγχουν από τα κέντρα διανομής την παραδοτέα ποσότητα .

Όπως ανακοινώθηκε η Περιφερειακή Ενότητα Φωκίδας διευρύνει συνεχώς τη συνεργασία της με τους ελληνικούς αγροτικούς συνεταιρισμούς της χώρας για προμήθεια τροφίμων προς διάθεση στις ευπαθείς κοινωνικά ομάδες του νομού.

Συγχωνεύονται σε ένα μητρώο τα ΑΦΜ, ΑΜΚΑ, ΑΣΜ, Δημοτολόγιο, Ληξιαρχείο

Τι αλλαγές προβλέπονται για την εκλογική διαδικασία

 
Στην κατάργηση των διαφόρων μητρώων των πολιτών, τα οποία θα συγχωνευτούν σε ένα που θα καταχωρηθεί σε μία βάση δεδομένων, όπου θα έχουν πρόσβαση όλες οι υπηρεσίες τόσο του Δημοσίου όσο και της Αυτοδιοίκησης προχωρά το υπουργείο Εσωτερικών.

Σύμφωνα με το σχέδιο, το αμέσως επόμενο διάστημα μητρώα όπως το ΑΦΜ, το ΑΜΚΑ, το ΑΣΜ και ληξιαρχικές πράξεις θα συγχωνευτούν σε ένα και μόνο μητρώο, το οποίο θα ονομάζεται Μητρώο Πολιτών.

Στο συγκεκριμένο μητρώο θα έχουν πρόσβαση οι δημόσιοι λειτουργοί μετά από σχετική αίτηση του πολίτη, η οποία θα μπορεί να γίνεται και ηλεκτρονικά. Θα υπάρχει, έτσι, η δυνατότητα όλες οι υπηρεσίες να ανταλλάσσουν πιστοποιητικά, φορολογικές ενημερότητες και λοιπές πληροφορίες μεταξύ τους.

Συγκεκριμένα, όπως περιγράφεται στο σχέδιο, «δεκάδες φορείς της Δημόσιας Διοίκησης (ΚΕΠ, υπουργεία, ασφαλιστικά ταμεία, ΕΛ.ΑΣ., Εθνική Στατιστική Υπηρεσία κ.λπ.) θα αντλούν, αυτοματοποιημένα και με άμεσο τρόπο, έγκυρα στοιχεία δημοτικής κατάστασης πολιτών και στοιχεία ληξιαρχικού χαρακτήρα, αποκλειστικά από το Μητρώο Πολιτών».

Στο σύστημα αυτό θα εντάσσονται και επιχειρήσεις με κύριο στόχο την επιτάχυνση των αδειοδοτήσεών τους, καθώς όλα τα στοιχεία που απαιτούνται για να εκδοθεί μια άδεια θα βρίσκονται στην ηλεκτρονική καρτέλα του μοναδικού -πλέον- μητρώου.

Επίσης, θα υπάρχει δυνατότητα να το χρησιμοποιούν οι αλλοδαποί, καθώς θα θεσμοθετηθεί η έννοια του ηλεκτρονικού κατοίκου της χώρας, διευκολύνοντας έτσι την ίδρυση επιχειρήσεων.

Το σχέδιο που έχουν ήδη ετοιμάσει υπηρεσιακοί παράγοντες του υπουργείου Εσωτερικών προβλέπει την αυτόματη ενημέρωση του συστήματος με τα νέα στοιχεία που θα προκύπτουν για τους πολίτες από τις αρμόδιες υπηρεσίες, ούτως ώστε να υπάρχει άμεση πληροφόρηση των υπηρεσιών του κράτους σε όλη την επικράτεια.

Επιπλέον θα περιλαμβάνει στοιχεία των αλλοδαπών που διαμένουν στη χώρα. Συγκεκριμένα, πέραν του ΑΦΜ και του ΑΜΚΑ, το Μητρώο Πολιτών θα περιέχει ληξιαρχικά και δημογραφικά δεδομένα αντικαθιστώντας τα βιβλία των ληξιαρχείων και του Δημοτολογίου, καθώς και το βιβλίο του Μητρώου Αρρένων. Δηλαδή, θα περιέχονται δεδομένα όπως η ληξιαρχική πράξη γέννησης, βάπτισης, γάμου κ.ά.

Σύμφωνα με το σχέδιο που θα ξεκινήσει να εφαρμόζεται άμεσα από τους δήμους, αν ο πολίτης χρειάζεται να ενημερώσει την υπηρεσία π.χ. για ένα ληξιαρχικό γεγονός, θα μπορεί να επισκέπτεται ένα δημοτικό γραφείο -ανεξαρτήτως αν είναι εγγεγραμμένος σε αυτό- και να ενημερώνει, χωρίς να απαιτείται έκδοση πράξεων σε άλλους φορείς.

Αυτοί οι φορείς θα αντλούν τα στοιχεία ηλεκτρονικά, χωρίς την πρόσθετη ενεργοποίηση του πολίτη. Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι από καμία υπηρεσία δεν θα ζητείται πιστοποιητικό γέννησης ή ληξιαρχική πράξη, κατά το πρότυπο έκδοσης σήμερα της Αστυνομικής Ταυτότητας.


Επιπρόσθετα, ο ίδιος ο πολίτης θα έχει τη δυνατότητα πρόσβασης στον ηλεκτρονικό φάκελό του, καθώς και τη δυνατότητα να τον ενημερώνει από το σπίτι του για αλλαγές όπως σε διεύθυνση κατοικίας, τηλέφωνο κ.ά. Επιπλέον, οι αιτήσεις για τις υπηρεσίες εκείνες που δεν χρειάζονται βεβαιώσεις από τρίτους φορείς θα γίνονται ηλεκτρονικά.

Με αυτόν τον τρόπο θα ελαχιστοποιηθεί ακόμη περισσότερο η υποχρέωση του πολίτη να έρχεται σε άμεση επαφή με τον υπάλληλο μιας υπηρεσίας, κάτι που, σύμφωνα με παλαιότερη έρευνα της Task Force, ενθάρρυνε τη διαφθορά και τη γραφειοκρατία.

Αλλάζουν οι εκλογικές διαδικασίες
 

Το σχέδιο για το νέο Μητρώο Πολιτών στοχεύει επίσης στη μεγαλύτερη συμμετοχή των πολιτών στις εκλογικές διαδικασίες.

Όπως έχει διαπιστωθεί, πολλοί ψηφοφόροι δεν συμμετέχουν καθώς ψηφίζουν μακριά από τον τόπο καταγωγής τους. Οι ετεροδημότες, δε, θα πρέπει να δηλώσουν ότι επιθυμούν να ψηφίσουν σε άλλη περιοχή από τον δήμο όπου είναι εγγεγραμμένοι αρκετούς μήνες πριν από την προκήρυξη των εκλογών.

Πλέον, όσοι διαμένουν μακριά από τον τόπο τους θα μπορούν ακόμα και δέκα ημέρες μετά την προκήρυξη των εκλογών ή δεκαπέντε ημέρες πριν από τη διενέργειά τους να δηλώσουν ηλεκτρονικά πού επιθυμούν να ψηφίσουν.

Ακόμα, σε περίπτωση που πραγματοποιηθούν εκλογές τον πρώτο μήνα του χρόνου, οι νέοι ψηφοφόροι δεν θα έχουν κώλυμα να συμμετέχουν, όπως έγινε τον Ιανουάριο του 2015, καθώς οι κατάλογοι θα ενημερώνονται αυτόματα μετά το πέρας του ορίου του 18ου έτους ηλικίας του πολίτη.

Σε ό,τι αφορά τώρα τα στρατολογικά θέματα των αρρένων, οι δήμοι θα απαλλαγούν τελείως από την τήρηση του αντίστοιχου Μητρώου Αρρένων και πλέον οι ηλεκτρονικές καρτέλες θα ενημερώνονται απευθείας από τα στρατολογικά γραφεία.

Να σημειωθεί ότι από το 2000 μέχρι σήμερα έχουν δαπανηθεί περισσότερα από 7 δισ. ευρώ ευρωπαϊκών προγραμμάτων γι’ αυτόν τον σκοπό, ωστόσο οι βάσεις δεδομένων του κράτους δεν λειτουργούν ακόμη. Επίσης, ένας από τους στόχους του προγράμματος αυτού είναι και η μείωση της φοροδιαφυγής

Πέμπτη, 28 Ιανουαρίου 2016

ΣΗΜΕΡΑ ΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΙ ΑΠΕΡΓΟΥΝ

Σε 24 ωρη απεργία κατέβηκαν σήμερα οι επαγγελματίες δημοσιογράφοι όλης της χώρας με βασικό αίτημα την απόσυρση του ασφαλιστικού νομοσχεδίου και άλλα θεσμικά και ουσιώδη θέματα του κλάδου των Μέσων Ενημέρωσης.

Ο κλάδος των δημοσιογράφων έχει χτυπηθεί βάναυσα τα τελευταία χρόνια περισσότερο ίσως από κάθε άλλο κλάδο.
Οι απολύσεις καθημερινά πάνε σύννεφο!

Η ανεργία έχει φτάσει στο 48% (!) και άλλο ένα 16% των δημοσιογράφων εργάζεται με μπλοκάκι παίρνοντας 3 ή 4 κατοστάρικα ευρώ για 10ωρη εργασία!!
Ο πολύς κόσμος ίσως δεν γνωρίζει ότι η συντριπτική μάζα των δημοσιογράφων είναι χαμηλόμισθοι εργαζόμενοι και τους μπερδεύουν με 15 - 20 επώνυμους που βλέπουν και ακούν σε τηλεοράσεις και ραδιόφωνα (Χατζηνικολάου, Τρέμη, Τράγκας, Ευαγγελάτος, Στάη, Θέμης Αναστασιάδης, Πρετεντέρης και μερικοί άλλοι) που δεν είναι πλέον δημοσιογράφοι αλλά εκδότες και επιχειρηματίες.

Έτσι σχηματίζουν μια τελείως διαφορετική εικόνα και άποψη για τον κόσμο της δημοσιογραφίας.

Ζητάμε να αποσυρθεί το έκτρωμα Κατρούγκαλου
Η βρώμικη δουλειά, που κάποιοι επιμένουν να κάνουν για να διαλύσουν την ελληνική κοινωνία δεν θα περάσει.

Είναι φανερό ότι θέλουν την πλήρη υποταγή της είδησης στην πληροφορία και της ενημέρωσης στην επικοινωνία-προπαγάνδα.
Η διάλυση του ασφαλιστικού ιστού στα Ταμεία μας είναι σχέδιο που θέλει να αποδομήσει τις εγγυήσεις, που παρέχουν για την ιδιότητα του δημοσιογράφου, τις Ενώσεις Συντακτών, την εφαρμογή ΣΣΕ με ταυτόχρονη τήρηση, με τον τρόπο αυτό, Κώδικα δημοσιογραφικής και επαγγελματικής δεοντολογίας και ηθικής, από τους εργαζόμενους.

Οι επιπτώσεις που επιφέρει το σχέδιο τέρας στην ενημέρωση είναι οδυνηρές για τον κόσμο της εργασίας και την κοινωνική συνοχή αφού επιδιώκει:
 • Κατάργηση των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας και στη δημοσιογραφική εργασία.
 • Οι μισθωτοί δημοσιογράφοι γίνονται ελεύθεροι επαγγελματίες και η είδηση εμπόρευμα. Τα μπλοκάκια γίνονται καθεστώς, που ταιριάζει γάντι στη διαπλοκή και τα διατηρεί καθώς ετοιμάζεται νέα ανθρωποθυσία στο βωμό των εργοδοτών με τις ομαδικές απολύσεις.
-        Χάνουν το δικαίωμα της αποζημίωσης λόγω απόλυσης.

-        Χάνουν το όποιο δικαίωμα επιδόματος ανεργίας ή επίσχεσης.

-        Χάνουν το δικαίωμα για επίδομα αφερεγγυότητας, που χορηγείται λόγω πτώχευσης ή άλλης έκτακτης κατάστασης του εργοδότη.

-        Χάνουν το δικαίωμα να ασκήσουν επίσχεση σε περίπτωση μη καταβολής δεδουλευμένων αποδοχών.

-        Χάνουν το δικαίωμα απαίτησης σε περίπτωση υπαγωγής της επιχείρησης στο άρθρο 99 ή αίτηση πτώχευσης

-        Χάνουν δύο μισθούς το χρόνο (Δώρο Χριστουγέννων, Πάσχα και άδεια). Τους τσεπώνουν οι εργοδότες.

 • Με νέο ρεσάλτο γίνεται δήμευση σε ότι έχει απομείνει από τα ομόλογα του PSI. Το πλιάτσικο, τώρα, δεν αφήνει τίποτα από τα αποθεματικά των Ταμείων και το Αγγελιόσημο.
 • Μπαίνει λουκέτο στο ΕΤΑΠ-ΜΜΕ για να χαρίσει η κυβέρνηση τα εκατομμύρια που χρωστάνε εργοδότες, καναλάρχες και ΔΕΚΟ στα Ταμεία μας.
 • Διαλύεται ο ΕΔΟΕΑΠ, αφού τον πνίγουν με την οικονομική ασφυξία που του προκαλούν και το Αγγελιόσημο που του αρπάζουν.
 • Οι άνεργοι χάνουν από το ΕΤΑΠ-ΜΜΕ το δωδεκάμηνο επίδομά τους, γιατί ο ΟΑΕΔ δε δίνει ούτε τα μισά. Μένουν δίχως περίθαλψη από τον ΕΔΟΕΑΠ και αντί για πρόνοια τους στέλνουν και αυτούς να ψάχνουν στα σκουπίδια.
 • Όλοι οι ασφαλισμένοι μένουν δίχως επικουρικό και με αμφίβολη περίθαλψη. Οι συνταξιούχοι χάνουν τα λεφτά τους και όλα αυτά που πλήρωσαν τόσα χρόνια.
Η ΕΣΗΕΑ επαναλαμβάνει για μια ακόμη φορά προς κάθε κατεύθυνση ότι προϋπόθεση της ανεξάρτητης δημοσιογραφικής λειτουργίας είναι η αυτονομία και η αυτοτέλεια των ασφαλιστικών Ταμείων των εργαζομένων στα ΜΜΕ και των πόρων τους.

Η ανακοίνωση της ΕΣΗΕΑ για την απεργία :
«Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ καλεί όλους τους συναδέλφους δημοσιογράφους να συμμετάσχουν μαζικά και δυναμικά στην 24ωρη απεργιακή κινητοποίηση που εξήγγειλε η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Συντακτών (Π.Ο.Ε.ΣΥ) από τις 6 το πρωί της Πέμπτης, 28 Ιανουαρίου έως τις 6 το πρωί της Παρασκευής, 29 Ιανουαρίου 2016 σε όλα τα ιδιωτικά, δημόσια και δημοτικά ΜΜΕ (έντυπα, ραδιοτηλεοπτικά και διαδικτυακά) στην ΕΡΤ, στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, στη Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας και στα Γραφεία Τύπου, απαιτώντας την άμεση απόσυρση του σχεδίου της κυβέρνησης για το Ασφαλιστικό.
Απεργούμε την Πέμπτη 28 Ιανουαρίου και δίνουμε αγωνιστική απάντηση στην απόπειρα κατάργησης του δημοσιογραφικού λειτουργήματος, που επιχειρείται με την αποδόμηση εργασιακών, ασφαλιστικών και συνδικαλιστικών δικαιωμάτων και ελευθεριών.

Διεκδικούμε όλοι μαζί την αυτονομία των ασφαλιστικών Ταμείων του Κλάδου και τη διασφάλιση των πόρων τους, καθώς και τα δικαιώματα των εργαζομένων στον Τύπο, που η κυβέρνηση επιδιώκει να καταργήσει.»

Γρήγορα προχωρά η Ιονία Οδός που θα είναι έτοιμη το αργότερο σε 1,5 χρόνο

Ένα σημαντικό έργο και για την ανάπτυξη της Δωρίδας


Η Ιονία οδός είναι ένα από τα πλέον αναπτυξιακά αλλά και δύσκολα στην κατασκευή οδικά δίκτυα, το οποίο ξεκινά από τη γέφυρα «Χαρίλαος Τρικούπης» που συνδέει Ρίο - Αντίρριο και καταλήγει στον κόμβο της Εγνατίας οδού στα Ιωάννινα.

Ένα μεγάλο και αναπτυξιακό έργο με σημασία και για τη Δωρίδα.

Ωστόσο είναι και εξαιρετικά δύσκολο, καθώς εκτείνεται σε μια από τις πλέον ορεινές περιοχές της Ελλάδας. Μέχρι σήμερα, το μεγαλύτερο ζήτημα που είχε να αντιμετωπίσει η κοινοπραξία κατασκευής της Ιονίας οδού, η «Νέα Οδός», ήταν η διάνοιξη της μιας εκ των τεσσάρων σηράγγων του οδικού άξονα, στον ορεινό όγκο Κλόκοβας.

Για όσους έχουν πραγματοποιήσει τη διαδρομή Αντίρριο - Μεσολόγγι, αυτός ο ορεινός όγκος είναι ο πρώτος που συναντάμε μετά το Αντίρριο και λόγω της στενότητας του δρόμου και των συνεχών στροφών δημιουργεί έντονη ανάσχεση της κίνησης ειδικά σε περιόδους αιχμής.

Στο σημείο αυτό έχουμε ήδη πάνω από 1.300 μέτρα διανοιγμένα της σήραγγας, από τα συνολικά 2.900 μέτρα και η εκσκαφή της διπλής σήραγγας εξελίσσεται με ταχείς ρυθμούς.

Σύμφωνα με την τελευταία και αναθεωρημένη σύμβαση παραχώρησης, το συνολικό έργο της Ιονίας οδού μήκους 196 χιλιομέτρων πρέπει να έχει παραδοθεί έως τον Ιούλιο του 2017. Στελέχη της κοινοπραξίας εκτιμούν ότι αν συνεχιστεί κανονικά η χρηματοδότηση το έργο ίσως παραδοθεί και νωρίτερα.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι μέχρι την Άνοιξη θα έχει παραδοθεί το κομμάτι Μεσολογγίου - Μενιδίου Άρτας, 90 χιλιομέτρων.

Βάσει στοιχείων της κοινοπραξίας κατασκευής, με την ολοκλήρωση της Ιονίας οδού η απόσταση της Δωρίδας με τα Ιωάννινα θα καλύπτεται σε λιγότερο από 2 ώρες.

Αυτό είναι σημαντικό και για την ανάπτυξη της Δωρίδας, κυρίως τουριστική, αφού όλα τα αστικά κέντρα της Δυτικής Ελλάδας (Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Πρέβεζα, Ιωάννινα κλπ) μειώνουν στο μισό το χρόνο της απόστασης, ενώ και η Θεσσαλονίκη μέσω Ιόνιας Οδού και Εγνατίας θα απέχει λιγότερο από 4 ώρες !

Ταυτόχρονα, βέβαια, έχει προγραμματιστεί η δημιουργία από Αντίρριο μέχρι Ιωάννινα 4 σταθμών διοδίων κατά το μήκος της διαδρομής.

Τετάρτη, 27 Ιανουαρίου 2016

Ο Αστέρας Ιτέας στον τελικό Κυπέλλου νίκησε με 2-1 τον Απόλλωνα Ευπαλίου

Του Τάσου Τσόλκα

Ο Αστέρας Ιτέας κέρδισε σήμερα στην Ιτέα με 2-1 τον Απόλλωνα Ευπαλίου και προκρίθηκε στον τελικό του Κυπέλλου Φωκίδας.
Υπενθυμίζουμε ότι και στον πρώτο αγώνα την προηγούμενη εβδομάδα είχε επιβληθεί με 1-3 του Απόλλωνα στο γήπεδο των Μαλαμάτων.

Ο αγώνας δεν διεκδικεί δάφνες, με τον Αστέρα να προηγείται στο πρώτο ημίχρονο με 2-0.
Έτσι οι δύο ομάδες, λόγω και της προηγούμενης νίκης του Αστέρα κατέβασαν ταχύτητα, έχοντας αποδεχτεί την τελική έκβαση πρόκρισης, κρατώντας δυνάμεις για τους αγώνες της 2ης Φάσης του πρωταθλήματος που ξεκινούν το προσεχές Σαββατοκύριακο

Ο Απόλλωνας δεν μπόρεσε σε καμία στιγμή να επιβάλει το παιχνίδι του και  να γίνει απειλητικός και το μόνο που κατάφερε ήταν να μειώσει σε 2-1 προς το τέλος του αγώνα.
Έτσι εκτός απροόπτου στον τελικό του Κυπέλλου αναμένονται να συναντηθούν ο Αστέρας με τον Φωκικό.

Κλείνουν τη γέφυρα του Ρίου-Αντίρριου οι αγρότες της Ναυπακτίας και Δωρίδας

Αγρότες του Μόρνου με τα τρακτέρ τους σε πορεία
διαδήλωσης στους δρόμους της Ναυπάκτου

Στις δυναμικές κινητοποιήσεις των αγροτών σε όλη τη χώρα συμμετέχουν και οι αγρότες της Ναυπακτίας και
της Δωρίδας, που ξεκίνησαν από χθες και συνεχίζουν και σήμερα με 2ωρο κλείσιμο της γέφυρας Ρίου-Αντίρριου.

Ειδικότερα και σύμφωνα με ρεπορτάζ του Nafpaktianews μετά από σύσκεψη που έγινε χθες στο προαύλιο χώρο του Σταδίου Ναυπάκτου αποφασίστηκαν :


Ο Δημοτικός Σύμβουλος του Δήμου Δωρίδας Ανδρέας Ευσταθίου
στο πλευρό των αγροτών

· να παρατάξουν τα τρακτέρ στον κόμβο του Ξηροπηγάδου δίχως να διακόπτεται η ροή της κυκλοφορίας,

 
· σήμερα στις 11 το πρωί, κομβόι θα κατευθυνθούν στο Αντίρριο, όπου σε συνεννόηση με τους συναδέλφους τους του Ευήνου, θα προχωρήσουν σε παράλληλη διακοπή της κυκλοφορίας στον κόμβο του Αντιρρίου από τις 12 το μεσημέρι και για δύο ώρες μέχρι τις 14.00.


ΟΙ ΔΕΛΦΟΙ ΤΟΥ 21ου ΑΙΩΝΑ
Της Αλεξάνδρας Ράπτη

Ευχάριστη ήταν η έκπληξη που περίμενε όσους επισκέφθηκαν τελευταία τους Δελφούς.

Τακτοποιημένοι και καθαρισμένοι χώροι, ευδιάκριτα τα όρια μεταξύ μνημείων και αναζωογονητικές «ανάσες» πρασίνου από τα δεκάδες νέα δέντρα που φυτεύτηκαν: βελανιδιές, ελιές, μυρτιές και φυσικά δάφνες και πικροδάφνες, υπόμνηση της παντοτινής αγαπημένης του θεού Απόλλωνα. Χάρμα οφθαλμών ήταν. Σαν πίνακας δια χειρός σπουδαίου καλλιτέχνη. 

Σε αυτό συνέβαλε η ολοκλήρωση του έργου «Ανάδειξης Αρχαιολογικού Χώρου Δελφών», ενταγμένο στο ΠΕΠ Θεσσαλία – Στερεά Ελλάδα – Ήπειρος, από το 2013. Και, μέσα σε δύο χρόνια, οι λιγοστοί άνθρωποι της Εφορείας Αρχαιοτήτων Φωκίδας (ΕΑΦ) κατόρθωσαν να μεταμορφώσουν τον χώρο. Παρά τις δυσκολίες που αντιμετώπισαν, απόρροια των capital controls αλλά και των υπεραυξημένων καθηκόντων της αρμόδιας Εφορείας Αρχαιοτήτων (μετά την ενοποίηση των Εφορειών βάσει του νέου Οργανογράμματος του ΥΠΠΟΑ).

Το στοίχημα ήταν μεγάλο. Αφού, όσο κι αν φαίνεται περίεργο για έναν από τους πλέον δημοφιλείς μνημειακούς τόπους της χώρας (προσελκύει περισσότερους από 500.000 επισκέπτες ετησίως), «από τα παρελθόντα κοινοτικά προγράμματα δεν είχε χρηματοδοτηθεί καμία εργασία ανάδειξής του, πλην της αναστήλωσης του Θησαυρού των Αθηναίων, το 2004», υποστηρίζει η προϊσταμένη της ΕΑΦ, Αθανασία Ψάλτη. Για να προσθέσει ότι παλαιότερες «μη στοχευμένες επεμβάσεις και έλλειψη ολοκληρωμένου σχεδίου διαχείρισης λειτούργησαν αρνητικά στην προστασία και προβολή των μνημείων».

Συμπληρωματικά θα υπενθυμίσουμε και τις απόπειρες ορισμένων, την περασμένη δεκαετία, να «αλώσουν» το Δελφικό τοπίο θέλοντας να δομήσουν τις κατοικίες τους με θέα στον «ομφαλό της γης»!

Ζητώντας της να μας συνοψίσει τις εργασίες που πρόσφατα ολοκληρώθηκαν, η κ. Ψάλτη δίνει έμφαση στη «βελτίωση των συνθηκών πρόσβασης για ανθρώπους με κινητικά προβλήματα αλλά και την τοποθέτηση πληροφοριακού υλικού για όσους έχουν προβλήματα όρασης».
Ιδιαιτέρως σημαντικό κρίνεται ότι πλέον οι επισκέπτες «μπορούν να «αναγνώσουν» καλύτερα τη μορφή των μνημείων, τα οποία λόγω της πυκνότητάς τους αλλά και της στενότητας του χώρου συχνά δεν ήταν κατανοητά. Να δουν συντηρημένη την αρχαία τοιχοποιία και αναβαθμισμένους τους χώρους εξυπηρέτησης του κοινού». Για να καταλήξει: «Έπρεπε να προσδώσουμε στον χώρο τη διάσταση που του αξίζει και ως μνημείου της Unesco. Και νομίζω ότι το κατορθώσαμε, εφόσον μέρος του μετατράπηκε από ερειπιώνα σε χώρο προβολής της πολιτιστικής κληρονομιάς και αφύπνισης της ιστορικής συνείδησης»

Οι σπουδαιότερες επεμβάσεις

Ρωμαϊκή Αγορά: Αποσυμφορήθηκε από αρχιτεκτονικά μέλη και όσα συνδέονταν με το μνημείο τοποθετήθηκαν σε ανοξείδωτους κλωβούς. Τα υπόλοιπα συντηρήθηκαν και αποθηκεύτηκαν. Έγιναν εργασίες στερέωσης της τοιχοποιίας, αισθητικής αποκατάστασης της κιονοστοιχίας και αποστράγγισης όμβριων υδάτων. Ακόμη, επιστρώθηκε ο χώρος με λεπτόκοκκη άμμο για την προστασία της αρχαίας δαπεδόστρωσης, όπου σώζεται.

Νότιο τμήμα Ιεράς Οδού: Η ανάδειξη του τμήματος αυτού συμπεριελάμβανε εργασίες στα μνημεία του Λυσάνδρου, του Μαραθώνα, στο ανάθημα των Αργείων και στο μνημείο των Ταραντίνων. Μέχρι το 2013, ο επισκέπτης στη θέση αυτή αντίκρυζε αρχιτεκτονικά μέλη, ατάκτως ερριμμένα, ανάμεσα στα οποία υπήρχαν και επιγραφές που χρησίμευαν ως χώροι ανάπαυσης. Πλέον θαυμάζει αποκατεστημένα τα βάθρα των εμβληματικών μνημείων του δελφικού ιερού και εύτακτο τον χώρο πέριξ αυτών.

Βουλευτήριο: Για να ανακτηθεί η αρχαία στάθμη του δαπέδου του, συμπληρώθηκε μέρος του ελλείποντος τμήματος της ΝΑ γωνίας της τοιχοποιίας του. Χρησιμοποιήθηκε αναστρέψιμο υλικό που διαφέρει χρωματικά από τους αρχαίους λίθους ώστε να είναι εμφανείς οι σύγχρονες επεμβάσεις.

Ασκληπιείο: Για πρώτη φορά αποδόθηκε στο κοινό το Ιερό του Ασκληπιού, η λιθόκτιστη κρήνη και η Πηγή του Ιερού της Γης μετά από εργασίες αποψίλωσης και διάνοιξης μονοπατιού. Μετά τις αποχωματώσεις, η Πηγή άρχισε να αναβλύζει ξανά!

Στοά Αθηναίων: Πραγματοποιήθηκαν, μεταξύ άλλων, σχολαστικοί καθαρισμοί αλλά και στερεώσεις στην επιφάνεια επτά κιόνων, την ενεπίγραφη κρηπίδα αλλά και τα ενεπίγραφα βάθρα, νοτίως της στοάς.
Τρίποδας των Πλαταιών: Το μοναδικό κοινό ανάθημα όλων των Ελλήνων στους Δελφούς, μετά τη νίκη στις Πλαταιές (479 π.Χ.). Ο χρυσός τρίποδας, που έλιωσαν οι Φωκείς τον 4ο π.Χ. αι., στηριζόταν σε χάλκινο κίονα με μορφή τρισώματου φιδιού, γνωστός ως τρικάρηνος όφις, ύψους 7,5 μ., τον οποίο μετέφερε ο Μ. Κωνσταντίνος στην Κωνσταντινούπολη. Σήμερα χάλκινο αντίγραφο του τρισώματου φιδιού τοποθετήθηκε στη θέση όπου πιστεύεται ότι ήταν στημένος κατά την αρχαιότητα. Λόγω του ύψους εκπονήθηκε μελέτη αντικεραυνικής προστασίας του.

Θόλος Ιερού Αθηνάς Προναίας: Περατώθηκαν οι εργασίες αποχωμάτωσης και τακτοποίησης 250 αρχιτεκτονικών μελών που δυσχέραιναν την πρόσβαση στο μνημείο. Εκτός από τις νέες περισχοινίσεις απομακρύνθηκε, επίσης, ογκώδης βράχος, που υπήρχε εκεί από κατολίσθηση του 1905.

Ναός του Απόλλωνα: Οι εργασίες καθαρισμού του έφεραν στο φως 20 αρχιτεκτονικά μέλη και επιγραφές που δεν ήταν διακρίνονταν πριν.

Θέατρο Δελφών: Σε ένα από τα δέκα ομορφότερα θέατρα της Ευρώπης, σύμφωνα και με τη βρετανική Telegraph, πραγματοποιήθηκε συστηματικός καθαρισμό του κοίλου και μικρής κλίμακας στερεωτικές επεμβάσεις.

Ξεκινούν το Σαββατοκύριακο οι αγώνες της 2ης φάσης πρωταθλήματος Φωκίδας


Ξεκινούν το Σαββατοκύριακο οι αγώνες της 2ης φάσης του
πρωταθλήματος της Α΄ Κατηγορίας Φωκίδας με τους παρακάτω αγώνες :

 ΣΑΒΑΤΟ  30  ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ       ΩΡΑ 15:00
ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΜΦΙΣΣΑΣ  -  ΑΜΦΙΣΣΑΪΚΟΣ       Δημοτικό Γήπεδο Άμφισσας *
ΑΣΤΕΡΑΣ ΙΤΕΑΣ - ΔΩΡΙΚΟΣ ΜΑΛΑΜΑΤΩΝ       Δημοτικό Γήπεδο Ιτέας

 ΚΥΡΙΑΚΗ  31  ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ       ΩΡΑ 15:00
ΑΠΟΛΛΩΝ ΕΥΠΑΛΙΟΥ - ΕΝΩΣΗ ΓΛΥΦΑΔΑΣ     Δημοτικό Γήπεδο Μαλαμάτων

* Σε περίπτωση που το Δημοτικό Γήπεδο Άμφισσας δεν παραχωρηθεί κατά την ανωτέρω ημερομηνία τότε το σωματείο ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΜΦΙΣΣΑΣ, θα αγωνιστεί στο Αθλητικό Κέντρο της ΕΠΣ Φωκίδας.