Ειδησεογραφικό blog για τη ΔΩΡΙΔΑ

* To "DORIDA news" είναι ανεξάρτητο ειδησεογραφικό blog, που στελεχώνεται από επαγγελματίες δημοσιογράφους και επιστήμονες συνεργάτες.Διευθύνεται από το δημοσιογράφο Περικλή Ν. Λουκόπουλο - mail, perilouko@yahoo.gr *

Δευτέρα, 12 Δεκεμβρίου 2016

Συνεδριάζει την Παρασκευή το Δημοτικό Συμβούλιο με 13 θέματα στην ατζέντα

Με 13 θέματα στην ατζέντα συνεδριάζει την Παρασκευή 16 Δεκεμβρίου στις 16:30 στο Λιδωρίκι το Δημοτικό Συμβούλιο της Δωρίδας.

Σύμφωνα με την ημερήσια διάταξη που κοινοποίησε ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Χρήστος Τσιλίκης τα θέματα που θα συζητηθούν για να παρθούν αποφάσεις και οι αντίστοιχοι εισηγητές τους είναι :

1.    Έγκριση   οικονομικών   καταστάσεων   (απολογισμός   -   ισολογισμός - κατάσταση  αποτελεσμάτων   χρήσεως   κ.λπ.)   του  Δήμου  Δωρίδος  για   τη χρήση 2015. (Εισηγητής: Δημοτικός Υπάλληλος  Λάμπος Παναγιώτης)

2.    Έγκριση Προϋπολογισμού εσόδων - εξόδων του Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Παιδείας και Πολιτισμού,   ΝΠΔΔ  Δήμου  Δωρίδος»,   οικονομικού  έτους   2017.  (Εισηγητής:  Δημοτικός Υπάλληλος Τσώνος Θεόδωρος)

3.    Έγκριση   διενέργειας   προμηθειών  για   την   κάλυψη   των   αναγκών  του   Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Παιδείας και Πολιτισμού, ΝΠΔΔ Δήμου Δωρίδος». (Εισηγητής: Δημοτικός Υπάλληλος Τσώνος Θεόδωρος)

4.     Έγκριση   διενέργειας   προμηθειών  για   την   κάλυψη   των   αναγκών  της   Δημοτικής Κοινωφελούς   Επιχείρησης  Δωρίδος   (ΔΗ.Κ.Ε.Δ).  (Εισηγητής:  Δημοτικός Υπάλληλος Τσώνος Θεόδωρος)

5.    Προτάσεις   για   έδρες   Ε.Δ.Χ.   αυτοκινήτων   του   Δήμου   Δωρίδος,   σύμφωνα   με   τα οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 83 του Ν. 4070/2012.  (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Φάκος Χαράλαμπος)

6.    Επί αιτήματος του Τοπικού Εκπολιτιστικού Συλλόγου Αμυγδαλιωτών «Η ΠΛΕΣΣΑ» για δωρεάν  παραχώρηση  της  χρήσης  του  δημοτικού  σχολείου Αμυγδαλιάς.  (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος  Φάκος Χαράλαμπος)

7.    Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 178/2003 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου του  πρώην Δήμου   Λιδωρικίου   περί   απαγόρευσης,   διέλευσης   &   στάθμευσης   οχημάτων   σε δημοτική οδό της Τ.Κ. Αμυγδαλιάς. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος  Φάκος Χαράλαμπος)

8.    Επί αιτήματος της Δομής Αυτοοργάνωσης και Αλληλεγγύης για Όλους «ΟΥΤΟΠΙΑ», για λήψη απόφασης για την προστασία της κατοικίας των δημοτών του Δήμου Δωρίδος.(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Υφαντής Κωνσταντίνος)

9.    Καθορισμός  ωρών απασχόλησης  Ληξιάρχων Δημοτικών  Ενοτήτων  Δήμου  Δωρίδος, για το οικονομικό έτος 2017. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος  Υφαντής Κωνσταντίνος)

10.   Έγκριση   Πρωτοκόλλου   προσωρινής   και  οριστικής   παραλαβής   του   έργου   με   τίτλο: «Δημοτική   οδοποιία   Δ.   Ε.   Τολοφώνα»   και   αριθ.   μελέτης   1/2013.      (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος   Φάκος Χαράλαμπος)

11.  Έγκριση  Πρωτοκόλλου   προσωρινής   και   οριστικής   παραλαβής  του  έργου   με   τίτλο: «Κατασκευή αγωγού ομβρίων Τ.Κ. Τολοφώνος -  Καλλιθέας Δ.Ε. Τολοφώνος» και αριθ. μελέτης 15/2013.   (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος  Φάκος Χαράλαμπος)

12.  Έγκριση  Πρωτοκόλλου   προσωρινής   και   οριστικής   παραλαβής  του  έργου   με   τίτλο: «Διαμόρφωση δρόμου από θέση Λαγέρι προς Ελαιώνα Ερατεινής» και αριθ. Μελέτης 10/2013.   (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος  Φάκος Χαράλαμπος)

13.Αναμόρφωση Προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων Δήμου Δωρίδος οικονομικού έτους 2016. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος  Φάκος Χαράλαμπος )

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου