Ειδησεογραφικό blog για τη ΔΩΡΙΔΑ

* To "DORIDA news" είναι ανεξάρτητο ειδησεογραφικό blog, που στελεχώνεται από επαγγελματίες δημοσιογράφους και επιστήμονες συνεργάτες.Διευθύνεται από το δημοσιογράφο Περικλή Ν. Λουκόπουλο - mail, perilouko@yahoo.gr *

Τετάρτη, 30 Νοεμβρίου 2016

Αλλάζει το τοπίο για προμήθειες και δημόσιες συμβάσεις στους Δήμους

Ειδικό σεμινάριο για αυτοδιοικητικά στελέχη στο Ευπάλιο

Αλλάζει το τοπίο για τις προμήθειες και Δημόσιες συμβάσεις στον δημόσιο τομέα και την αυτοδιοίκηση με τον νέο Νόμο 4412/2016.

Για το σκοπό αυτό ο Δήμος Δωρίδας πραγματοποίησε με επιτυχία στην αίθουσα εκδηλώσεων του Δημαρχείου Ευπαλίου ειδικό Σεμινάριο που είχε ως θέμα την ανάλυση των κυριότερων σημείων αυτού του Νόμου 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών. Προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ ΚΑΙ 2014/25/ΕΕ».


Εισηγήτρια στο Σεμινάριο ήταν η Επίτροπος του Ελεγκτικού Συνεδρίου Βασιλική Τσιαντή, με εξειδικευμένη γνώση και πολυετή εμπειρία στον τομέα των έργων και των προμηθειών των Δήμων.

Όπως φανερώθηκε μέσα απ΄ το σεμινάριο με τον νόμο αυτό αλλάζουν τα μέχρι τώρα γνωστά δεδομένα στους σημαντικούς αυτούς τομείς.

Ειδικότερα δίνει έμφαση στον αυστηρό προγραμματισμό των έργων και των προμηθειών.

Καθορίζει τα διαδικαστικά βήματα που πρέπει να ακολουθούν οι αιρετοί και οι υπηρεσιακοί παράγοντες.

Προβλέπει την ανάρτηση των διαδικαστικών εγγράφων με χρονολογική σειρά σε ιδιαίτερο φάκελο κάθε Δημόσιας Σύμβασης έργου, προμήθειας ή υπηρεσίας που θα είναι ορατός στους εμπλεκόμενους υπηρεσιακούς παράγοντες και τους αιρετούς στο πλαίσιο της καλύτερης οργάνωσης και διαφάνειας.

Επίσης προβλέπει αλλαγές στο λογιστικό σύστημα και άλλες ειδικές οικονομικές διατάξεις.

Με αυτόν τον νόμο αναμένεται να αλλάξει το τοπίο στον τομέα των έργων και των προμηθειών των Δήμων . Περιλαμβάνει 379 άρθρα και πολλά παραρτήματα.

Το Σεμινάριο παρακολούθησε ο Δήμαρχος Γιώργος Καπεντζώνης, ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Χρήστος Τσιλίκης, Αντιδήμαρχοι, Δημοτικοί Σύμβουλοι, Πρόεδροι και Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων και υπάλληλοι του Δήμου.

Την επιτυχία του επιμορφωτικού σεμιναρίου μαρτυρούν οι πολλές ερωτήσεις από πλευράς αιρετών και δημοτικών υπαλλήλων για πληθώρα σχετικών με το θέμα ζητημάτων. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου