Ειδησεογραφικό blog για τη ΔΩΡΙΔΑ

* To "DORIDA news" είναι ανεξάρτητο ειδησεογραφικό blog, που στελεχώνεται από επαγγελματίες δημοσιογράφους και επιστήμονες συνεργάτες.Διευθύνεται από το δημοσιογράφο Περικλή Ν. Λουκόπουλο - mail, perilouko@yahoo.gr *

Δευτέρα, 12 Σεπτεμβρίου 2016

Ψήφισμα Δημοτικού Συμβουλίου Δωρίδας για την λειτουργία κτηνοτροφικών μονάδων γύρω από την λίμνη του Μόρνου

Το Δημοτικό Συμβούλιο Δωρίδος, κατά τη συνεδρίαση της 26ης Αυγούστου 2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 19:00΄, μετά από σχετικό έγγραφο του Προέδρου του Κτηνοτροφικού Συλλόγου Δωρίδος και την ανταλλαγή απόψεων και γνωμών, εξέδωσε ομόφωνα το ακόλουθο ψήφισμα για την άρση των απαγορευτικών περιορισμών λειτουργίας των κτηνοτροφικών μονάδων πέριξ της τεχνητής λίμνης του Μόρνου.

·         Θεωρεί ότι οι απαγορευτικοί περιορισμοί για τη λειτουργία κτηνοτροφικών μονάδων σε απόσταση μέχρι 1.500 μ. πέριξ της λίμνης του Μόρνου είναι άδικοι , διότι η κτηνοτροφία της  περιοχής μας είναι κυρίως εκτατική και κατά συνέπεια δεν υπάρχουν τόσα λύματα τα οποία να επηρεάζουν την ποιότητα του νερού της λίμνης.

·         Σε περίπτωση που ισχύσουν οι ως άνω περιορισμοί θα υπάρξει μεγάλη ζημιά στην κτηνοτροφία μας, πράγμα το οποίο θα οδηγήσει με μαθηματική ακρίβεια στον οικονομικό μαρασμό την περιοχή μας.

·         Ζητάμε την παράταση της προθεσμίας για την υποβολή αιτήσεων για λήψη άδειας λειτουργίας των ήδη υφιστάμενων κτηνοτροφικών μονάδων πέραν της 12ης Σεπτεμβρίου 2016.

·         Ζητάμε την άρση των σχετικών απαγορευτικών περιορισμών λειτουργίας των κτηνοτροφικών μονάδων πέριξ της λίμνης του Μόρνου όπως προσδιορίζονται στη επίμαχη Α5/2280/83 (ΦΕΚ 720/Β/83) Υγειονομική Διάταξη, όπως αυτή τροποποιήθηκε - συμπληρώθηκε μεταγενέστερα και την επαναφορά σε ισχύ του Ν. 4056/2012, ο οποίος επέτρεπε τη νομιμοποίηση των μονάδων ανάλογα με τη δυναμικότητά τους και την απόστασή τους από το ανώτατο όριο της λίμνης.

Το παρόν ψήφισμα να αποσταλεί στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με σχετικό συνοδευτικό έγγραφο του Δημάρχου και να δημοσιευθεί στον τοπικό τύπο.  

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΤΣΙΛΙΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου