Ειδησεογραφικό blog για τη ΔΩΡΙΔΑ

* To "DORIDA news" είναι ανεξάρτητο ειδησεογραφικό blog, που στελεχώνεται από επαγγελματίες δημοσιογράφους και επιστήμονες συνεργάτες.Διευθύνεται από το δημοσιογράφο Περικλή Ν. Λουκόπουλο - mail, perilouko@yahoo.gr *

Τρίτη, 9 Φεβρουαρίου 2016

Με ιδιαίτερη επιτυχία η εκδήλωση στο Ευπάλιο για τα πρόγραμμα LEADER


            








Τις αναπτυξιακές δυνατότητες που παρέχει το νέο Πρόγραμμα CLLD/ LEADER του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων που συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014‐2020 παρουσιάστηκαν στην 3η ενημερωτική συνάντηση που έγινε χθες το απόγευμα στο Ευπάλιο, στην αίθουσα εκδηλώσεων του Δημαρχείου με την παρουσία εκπροσώπων τοπικών φορέων, μελών συλλόγων και της τοπικής αυτοδιοίκησης Κοινοτήτων.

Την εκδήλωση διοργάνωσαν η Δωρική Αδελφότητα, η Αναπτυξιακή Φωκική ΑΕ και ο Δήμος Δωρίδας.

Όπως ανέφερε ο Χρήστος Γάτος, Γενικός Διευθυντής της Αναπτυξιακής Φωκικής Α.Ε. , η Τοπική Ανάπτυξη με πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (CLLD) 2014‐2020, είναι βασισμένη στην προσέγγιση LEADER και εστιάζει στις αγροτικές περιοχές και κοινωνίες.

Πρόκειται για μια μέθοδο σχεδιασμού και υλοποίησης τοπικών ολοκληρωμένων αναπτυξιακών στρατηγικών, με τη συμμετοχή των εταίρων σε τοπικό επίπεδο, συμπεριλαμβανομένης της κοινωνίας των πολιτών, των τοπικών οικονομικών και κοινωνικών φορέων, προκειμένου να αντιμετωπισθούν αποτελεσματικά οι οικονομικές, κοινωνικές, περιβαλλοντικές και δημογραφικές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι αγροτικές περιοχές.

Οι εν λόγω προκλήσεις – στόχοι θα αντιμετωπισθούν μέσω της υλοποίησης παρεμβάσεων δημοσίου και ιδιωτικού χαρακτήρα (ενίσχυση υποδομών και υπηρεσιών, υποστήριξη της απασχόλησης και της επιχειρηματικότητας, υλοποίηση «άυλων» παρεμβάσεων δικτύωσης, συνεργασιών, προβολής περιοχών και προϊόντων κ.λπ).

Το νέο πρόγραμμα CLLD/ LEADER διαφοροποιείται σημαντικά με το προηγούμενο LEADER και ως προς την φιλοσοφία αλλά και ως προς την περιοχή παρέμβασης καλύπτοντας πλέον όλη τη Δωρίδα και τη Φωκίδα ευρύτερα.

Σκοπός είναι να ενισχυθούν «νέες και πιο καινοτόμες» προσεγγίσεις με βάση τα καινούργια αναπτυξιακά δεδομένα και εργαλεία (όπως τάση επιστροφής νέων στην ύπαιθρο, κοινωνικές πρωτοβουλίες, ενίσχυση βραχέων αλυσίδων και εναλλακτικών καναλιών διάθεσης αγροτικών προϊόντων, διασύνδεση αγροτικού τομέα με τον πολιτισμό, τον τουρισμό και το περιβάλλον), αυξάνοντας σχετικές συνέργειες για την αύξηση της ανταγωνιστικότητας και βιωσιμότητας των αγροτικών περιοχών σύμφωνα με τον αναπτυξιακό και στρατηγικό σχεδιασμό της χώρας για την αγροτική ανάπτυξη.

Αντίστοιχες εκδηλώσεις θα γίνουν από τους ίδιους φορείς αργότερα στο Λιδωρίκι και στην Ερατεινή.



 



Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου