Ειδησεογραφικό blog για τη ΔΩΡΙΔΑ

* To "DORIDA news" είναι ανεξάρτητο ειδησεογραφικό blog, που στελεχώνεται από επαγγελματίες δημοσιογράφους και επιστήμονες συνεργάτες.Διευθύνεται από το δημοσιογράφο Περικλή Ν. Λουκόπουλο - mail, perilouko@yahoo.gr *

Τρίτη, 15 Δεκεμβρίου 2015

Νέα συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου

Το Σάββατο 19 Δεκεμβρίου στις 6:00 το απόγευμα στο Λιδωρίκι, θα συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο Δωρίδας.

Τα 15 θέματα που θα συζητηθούν για να παρθούν αποφάσεις και οι αντίστοιχοι εισηγητές τους, σύμφωνα με την ημερήσια διάταξη που κοινοποίησε ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Χρήστος Τσιλίκης, είναι τα εξής :

1.    Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής έργων (άρθ. 15 Π.Δ. 171/87) για το έτος 2016. (Εισηγητής: Προϊστάμενος Διεύθυνσης Διοικητικού Γουργουλέτης Επαμεινώνδας)

2.    Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής μικρών έργων, προϋπολογισμού από 5.869,41 € έως 10.271,46 € (τα ποσά άνευ Φ.Π.Α.), για το έτος 2016. (Εισηγητής: Προϊστάμενος Διεύθυνσης Διοικητικού Γουργουλέτης Επαμεινώνδας)

3.    Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου για τη συμμετοχή του στην επιτροπή παραλαβής εργασιών ή μεταφορών (άρθ. 67 Π.Δ. 28/80) για το έτος 2016. (Εισηγητής: Προϊστάμενος Διεύθυνσης Διοικητικού Γουργουλέτης Επαμεινώνδας)

4.    Συγκρότηση τριμελούς επιτροπής δημοτικών υπαλλήλων, μετά των αναπληρωματικών αυτών, για την παραλαβή προμήθειας υλικών για το έτος 2016. (Εισηγητής: Προϊστάμενος Διεύθυνσης Διοικητικού Γουργουλέτης Επαμεινώνδας)

5.    Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας δημοπρασιών για την εκποίηση ή εκμίσθωση πραγμάτων για το έτος 2016. (Εισηγητής: Προϊστάμενος Διεύθυνσης Διοικητικού  Γουργουλέτης Επαμεινώνδας)

6.    Καθορισμός τέλους χρήσης κοινόχρηστων χώρων των περιπτέρων για το έτος 2016 – τροποποίηση της υπ’ αριθ.  (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Φάκος Χαράλαμπος)

7.    Συγκρότηση επιτροπών (άρθρου 70 Ν. 3852/2010 & άρθρου 80 Ν. 3463/2006) για καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος για το έτος 2016. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Φάκος Χαράλαμπος)

8.    Συγκρότηση επιτροπής επίλυσης φορολογικών διαφορών με συμβιβασμό για το έτος 2016. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Αντωνόπουλος Κωνσταντίνος)

9.    Συγκρότηση επιτροπών εισαγωγής ζώων στις δημοτικές βοσκές και ελέγχου αυθαίρετης βόσκησης (άρθρου 4 Ν.Δ. 318/1969) για το έτος 2016. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Φλετούρης Κωνσταντίνος)

10.Έγκριση 1ης Παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου με τίτλο: «Κατασκευή αγωγών ομβρίων υδάτων Δ.Ε. Λιδωρικίου» και αριθ. μελέτης 26/2013. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Φάκος Χαράλαμπος)

11.Έγκριση 1ου και Τελικού Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα έργου (Α.Π.Ε.) με τίτλο: «Τσιμεντοστρώσεις δημοτικών δρόμων Δ.Ε. Τολοφώνος» και αριθ. μελέτης 25/2013. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Φάκος Χαράλαμπος)

12.Έγκριση 1ου και Τελικού Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα έργου (Α.Π.Ε.) με τίτλο: «Βελτίωση δημοτικής οδοποιίας Τ.Κ. Τρικόρφου Δ.Ε. Ευπαλίου» και αριθ. μελέτης 5/2015. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Φάκος Χαράλαμπος)

13.Έγκριση και παραλαβή της με αριθμό 12/2015 μελέτης του έργου με τίτλο: «Βελτίωση δημοτικής οδοποιίας Τ.Κ. Μαλανδρίνου Δ.Ε. Λιδωρικίου» και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσής του. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Φάκος Χαράλαμπος)

14.Έγκριση και παραλαβή της με αριθμό 13/2015 μελέτης του έργου με τίτλο: «Αναπλάσεις δημοτικών χώρων Τ.Κ. Μαλανδρίνου Δ.Ε. Λιδωρικίου» και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσής του. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Φάκος Χαράλαμπος)

15.Έγκριση εκμίσθωσης δημοτικού ακινήτου (Καφενείο Μοναστηρακίου) του Δήμου Δωρίδος. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Φάκος Χαράλαμπος)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου