Ειδησεογραφικό blog για τη ΔΩΡΙΔΑ

* To "DORIDA news" είναι ανεξάρτητο ειδησεογραφικό blog, που στελεχώνεται από επαγγελματίες δημοσιογράφους και επιστήμονες συνεργάτες.Διευθύνεται από το δημοσιογράφο Περικλή Ν. Λουκόπουλο - mail, perilouko@yahoo.gr *

Παρασκευή, 27 Νοεμβρίου 2015

“Ευφυής Γεωργία” μια νέα πρωτοβουλία από την Τράπεζα Πειραιώς

Της Χριστίνας Δαμουλιάνου

Η γεωργία στη χώρα μας, χάρη στη νέα πρωτοβουλία της Τράπεζας Πειραιώς “Ευφυής Γεωργία”, αποκτά πλέον τη δική της νοημοσύνη και μάλιστα η εμβέλεια των επιδιωκόμενων θετικών στόχων από την ανάπτυξή της θα αλλάξει την όψη της αγροτικής περιφέρειας, και όχι μόνο.

Πρόκειται για ένα πρωτοποριακό έργο επένδυσης που προβλέπει σε βάθος πέντε ετών τη σταδιακή εγκατάσταση ενός δικτύου 10.000 τηλεμετρικών σταθμών που θα καλύπτει το σύνολο της καλλιεργήσιμης γης της χώρας, για εφαρμογές γεωργίας ακρίβειας, με περιβαλλοντικά δεδομένα όπως προειδοποιήσεις για ασθένειες καλλιεργειών, για άρδευση, λίπανση, καιρικά φαινόμενα κ.ά.

Η τράπεζα αναλαμβάνει το επενδυτικό κόστος του δικτύου. Και εκτιμά ότι η εγκατάσταση και η λειτουργία του θα συντελέσουν στην ποιοτική και ποσοτική βελτίωση της αγροτικής παραγωγής, ότι θα μειώσει το κόστος, θα βελτιώσει το εισόδημα των αγροτών και ότι θα εξοικονομήσει και φυσικούς πόρους, που είναι ένα από τα μεγάλα ζητούμενα της εποχής μας.

Παράλληλα, θα δημιουργήσει ευκαιρίες αξιοποίησης επενδυτικών πρωτοβουλιών και προσέλκυσης ανάλογων κεφαλαίων στην αγροτική οικονομία – που θα δώσουν άλλη όψη στην αγροτική περιφέρεια.

Η σημαντική αυτή πρωτοβουλία εμπίπτει στην ευρύτερη στρατηγική της τράπεζας και στη δέσμευσή της να υποστηρίξει τον εκσυγχρονισμό του πρωτογενούς και αγροτοδιατροφικού τομέα στη χώρα μας. Τομείς, που μπορούν να γίνουν ο ισχυρός πυλώνας ενός νέου παραγωγικού μοντέλου λειτουργίας, χάρη στο ανεκτίμητο αναπτυξιακό δυναμικό και τις προοπτικές που διαθέτουν, και να συμβάλουν στην έξοδο της ελληνικής οικονομίας από την κρίση.

Παράλληλα, ιδιαιτέρως σημαντική ελληνική πρωτιά της Τράπεζας Πειραιώς είναι και η υιοθέτηση του Μανιφέστου Θετικών Επιδράσεων των Ηνωμένων Εθνών (Positive Impact Manifesto) το οποίο και συνυπέγραψε με άλλες -συνολικά εννέα- μεγάλες τράπεζες από διάφορες χώρες.

Το μανιφέστο καλεί τράπεζες και άλλους φορείς του χρηματοπιστωτικού τομέα «να σκεφτούν περισσότερο ολιστικά τον ρόλο τους στην οικονομία, στην κοινωνία και στο ευρύτερο περιβάλλον».

Η Τράπεζα Πειραιώς ήδη καινοτομεί αφού έχει θέσει τη χρηματοδότηση της πράσινης οικονομίας ως μια από τις προτεραιότητές της. Η Τράπεζα Πειραιώς αποτελεί από το 2007 μέλος του Περιβαλλοντικού Προγράμματος των Ηνωμένων Εθνών για τον Χρηματοπιστωτικό Τομέα (UNΕP IF) – που είναι μια σύμπραξη του περιβαλλοντικού προγράμματος και ενός παγκόσμιου δικτύου που αριθμεί περισσότερους από 200 τραπεζικούς, ασφαλιστικούς και επενδυτικούς οργανισμούς σε 51 κράτη. Δημιουργήθηκε το 1992 με την αποστολή να ενσωματώσει την αειφορία σε ολόκληρο τον χρηματοπιστωτικό τομέα, προσφέροντας μια πλατφόρμα επαφής μεταξύ χρηματοδότησης, επιστήμης και πολιτικής.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου